ONG Colòmbia

Mans Unides treballa amb diferents ONG a Colòmbia per impulsar projectes de cooperació al desenvolupament

ONG a Colòmbia de desenvolupament de l'educació, desenvolupament social, desenvolupament de la salut, desenvolupament agropecuari i desenvolupament de la dona

Colòmbia comparteix fronteres amb Panamà, Veneçuela, Brasil, Perú i Equador. És el quart país més gran d'Amèrica del Sud, després de Brasil, Argentina i Perú. Els Andes marquen les 5 regions: Andina, el Carib, el Pacífic, l'Orinoquia i l'Amazònia. A les terres altes es conrea principalment cafè -és el segon productor mundial-, i també del ric subsòl s'extreu el 95% de la producció mundial de maragdes, importants quantitats d'or, plata, platí, coure, urani i altres minerals; posseeix les majors reserves carboníferes d'Iberoamèrica-jaciments de la Península de la Guajira- tots aquests béns són explotats sense que repercuteixin en el benestar dels seus habitants.

Mans Unides és una de les principals ONG espanyoles que treballen a Colòmbia. Un dels objectius de l'ONG més importants per als projectes executats a Colòmbia és aconseguir el desenvolupament de les persones més desfavorides que estan en risc d'exclusió social.

Població: La zona més densament poblada és l'andina (75%); li segueix la costa carib (21%); en el Pacífic i en les vastes regions de l'Orinoquia i l'Amazònia tan sols habiten el 4%.

Societat: Marcada per més de 40 anys de conflicte armat intern: diferents agents, com les forces armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN), les Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC) i l'Exèrcit Nacional (A) , entre d'altres, usen el cultiu il·lícit de la coca per assegurar les seves fonts de finançament; els intents del govern d'eradicar-, al costat de factors d'ordre polític, militar, econòmic, social i institucional, han suposat a Colòmbia múltiples problemes, dificultats i reptes en relació amb el manteniment dels principis de l'Estat de Dret, el respecte als Drets humans i l'observança de la normativa internacional humanitària. Desestructuració molt profunda del teixit social, i alts nivells de vulnerabilitat de la població desplaçada, especialment dones, joventut i infància, que en molts casos es veuen directament involucrats en el conflicte. La promulgació de fa anys de la "Llei de Justícia i Pau", - "desmobilització" o reinserció d'antics actors armats-, va desembocar en els processos judicials en l'última etapa de govern de l'expresident Uribe. A partir de 2012, el govern de Juan Manuel Santos s'ha orientat al restabliment de les bones relacions amb els països limítrofs, particularment amb Veneçuela i Equador; països amb els quals s'havien produït els majors enfrontaments amb l'anterior govern; també es va donar vigència al Tractat de Lliure Comerç (TLC) amb Colòmbia, -aprovat pels EUA en 2011-.

Geogràfics

Sociopolític-econòmics

Superfície: 1.138.910 Km2

IDH:  0,711

 

% Índix alfabetiz. adults: 93,6

Població: 48.929.706

Esperança de vida en néxier (anys): 74

% Població: Urbana/Rural: 76,16/23,84

Taxa mortalitat infantil 16/1000

PIB  pc: 7.826 US $

Taxa mortalitat materna 92/100000

% Incidència de desnutrició: 11,4

Nº d'Diócesis: 52 diòcesi més 11 vicariats apostòlics.

 % Índex HIV / Sida: 0,5

Forma de govern: Rep. Presidencial Unitària

Divisió Adminitrativa:

32 departaments, 1 Distrite Federal i 1123 municipis

% Població baix llindar de pobresa: 37

 

Moneda local: pesos colombians

% Població sense accés a l'aigua: 9

Estratègies a nivell geogràfic

A partir dels elements que aporta l'anàlisi de la situació de la pobresa a Colòmbia, així com de les intervencions recolzades per Mans Unides al país, es proposen mantenir la dinàmica seguida fins ara en els departaments d'Antioquia, Va xocar i Cuaca, incrementar la nostra acció a la Guajira, Bolívar, Nariño i Sucre, ja futur, iniciar el suport als departaments de Magdalena, Boyacá, Còrdova i l'Amazònia. Analitzant la situació de Colòmbia en funció de les necessitats bàsiques insatisfetes (NBI), el departament que més es destaca per aquesta ràtio negatiu és el Va xocar, seguit per Vichada, la Guajira, Guainía, Còrdova, Sucre i Vaupés. D'altra banda, si dels 1.119 municipis colombians estudiats, es selecciona aquells que tenen a més de 2/3 parts de la seva població en situació de pobresa per NBI, es pot constatar que el departament de Bolívar és el més castigat (23 de els 45 municipis que el conformen no cobreixen les necessitats bàsiques de la seva població); seguit pel xocar, la Guajira, Còrdova, Antioquia, Cauca, Nariño, Sucre, Magdalena i Boyacá. La no presència entre aquests dels departaments de l'Amazònia es deu a la manca d'informació específica d'aquesta zona del país. A aquesta anàlisi vam incorporar com a dada a tenir en compte el coeficient Gini (indicador estadístic que permet mesurar la desigualtat econòmica existent en els països). En aquest cas ens trobem que Colòmbia és el tercer país d'Amèrica Llatina, amb un major grau de desigualtat entre la seva població. Aquestes desigualtats no només són dolentes en si mateixes, sinó que entorpeixen de manera estructural tota acció encaminada a la disminució de la pobresa, ja que nombrosos estudis han demostrat de manera evident l'existència d'una relació directa entre aquestes dues variables, ja que a major desigualtat, major pobresa. A Colòmbia gran part d'aquesta desigualtat està íntimament relacionada amb la dicotomia camp-ciutat, urbà-rural, o capçalera-resta que es maneja en les estadístiques de Colòmbia. Els departaments que mostren una major desigualtat entre capçalera-resta són la Guajira i xocar. A través de totes aquestes formes d'aproximar-se i conèixer Colòmbia és com s'han arribat a establir els criteris per a definir aquells departamientos en els quals focalitzar l'atenció i el nostre suport.

Grups de població prioritaris

Població rural; en les comunitats rurals les desigualtats i la inaccessibilitat als serveis són més notòries; Mans Unides se centrarà particularment en població afrodescendent i indígena, sense deixar de banda les necessitats i mancances de la pagesia en general. Major atenció a la dona i els joves - són els grups més vulnerables en aquesta situació de conflicte armat que obliga les famílies a desplaçar-se-. Els projectes socials i de generació d'ingressos (tant en àmbit rural com periurbà) prestaran especial atenció a aquests col·lectius. També serà important que en les intervencions es vagi involucrant a les Juntes d'Acció Comunal, com la part organitzada de la població meta. Així com es donarà obertura a la participació d'altres instàncies organitzatives locals, de manera que també des de la visió de la pròpia gent es pugui calibrar el tema de la desigualtat.

Socis locals

Mans Unides treballa en colaboració amb congregacions religioses, vicariats, parròquies, organitzacions civils sense ànim de lucre, associacions de productors. Es passa a enunciar algunes institucions a títol d'exemple: Fundació Lluna Crear-te, Fundació Esperança i Vida, Sepasvi (Diòcesi de Pastura), Fundació Camins d'Identitat (FUCAI), Càritas Medellín, Institut Major Camperol, Pastoral Social de la Diòcesi de Quibdo, Missioneres de Maria Immaculada (lauritas).

Exemples de projectes de desenvolupament en execució recolzats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

Projecte Social Amèrica del Sud | ONG Colòmbia | Accés Aigua Potable

El dret humà d'accés a l'aigua no està pas garantit a La Guajira (Colòmbia)

Aquest projecte social a Colòmbia té l'objectiu d'afavorir l'accés a l'aigua potable a La Guajira. Amb la teva ajuda,... Llegir més
Projectes Colòmbia | Projectes Amèrica Llatina | Projectes socials | ONG Sant Feliu de Llobregat