Èxit dels tallers d'educació a les escoles

Des de fa uns anys, en Xavier Garriga dirgeix el Departament d'Eduació de Mans Unides Barcelona. Des del moment de la seva arribada, s'han posat en marxa un seguit d'activitats gratuïtes que s'ofereixen a totes les escoles de la diocèsi de Barcelona.

A part d'oferir exposicions (de l'aigua, del malbaratament alimentari, de la importància de la dona al tercer món...), es posa a disposició de les escoles material educatiu en valors, la participació en concursos (com el ben conegut de Clipmetratges), xerrades i, sobre tot, tallers gratuïts per a l'alumnat.

L'equip d'educació liderat per en Xavier, està format també per la Josefina Manent, el Garry Boucicout i la recent incorporació de la Montserrat Sardà.

Aquest mes d'octubre els quatre talleristes de Mans Unides han estat fent 12 tallers a les escoles que els hi han sol·licitat. Quatre tallers han estat del conte "Super Pepo i l'embrutidor misteriós", sobre el consum que els humans fem dels recursos del planeta i els altres vuit tallers han estat de Dinàmiques de Pau, per afavorir la reflexió sobre les relacions personals i comprendre les dificultats que per a la vida i convivència suposen moltes de les nostres actituds.

La Josefina Manent, tallerista de Mans Unides, a l'escola Pau Casals de l'Hospitalet de Llobregat

Els tallers de contes es van fer a l'escola Pau Casals d'Hospitalet de Llobregat, i els de Dinàmiques de Pau a les escoles Pau Sans, Bernat Metge i Norai, també d'Hospitalet de Llobregat.

Tant els tallers, com els concursos, xerrades i exposicions són un seguit d'activitats majoritariament gratuïtes, tot i que s'accepten gustosament les aportacions voluntàries. Només hi ha una activitat que requereix una petita aportació económica pels nostres projectes, el taller anomenanat "Festival de Jocs Tradicionals".

Si es vol demanar alguna d'aquestes activitats, un s'ha de posar en contacte amb en Xavier Garriga en el mail epd.bcn@mansunides.org o en el telèfon: 93 487 78 78.

Afegeix un comentari