ONG Amèrica Llatina

Mans Unides treballa amb diferents ONG a Amèrica Llatina per impulsar projectes de cooperació al desenvolupament

ONG a Amèrica Llatina de desenvolupament de l'educació, desenvolupament social, desenvolupament de la salut, desenvolupament agropecuari i desenvolupament de la dona

Exemples de projectes de desenvolupament

 
00:00

Mans Unides és una de les principals ONG espanyoles que treballen a Amèrica Llatina. Un dels objectius de l'ONG més importants per als projectes executats a Amèrica Llatina és aconseguir el desenvolupament de les persones més desfavorides que estan en risc d'exclusió social.

A l'Amèrica Llatina, podem diferenciar sis zones al subcontinent que agrupen països de característiques similars per la seva història, la seva barreja cultural, les seves arrels precolombines, els seus trets geogràfics o les seves realitats polítiques, econòmiques i socials. Aquestes zones són: Mèxic, Carib, Amèrica Central, Amèrica Andina, Amazònia i Con Sud, de les que a continuació es fa una breu descripció de cadascuna d'elles.

MÈXIC: Amb dos milions de Km² i més de cent vint milions d'habitants, Mèxic es debat entre la riquesa i la pobresa, entre la democràcia i la manipulació social, entre la modernitat i esquemes colonials, entre la pau i les guerrilles, entre la justícia social i la marginació dels més pobres, entre l'autonomia i la dependència. Mèxic és una de les democràcies més antigues d'Amèrica Llatina, realitat que li ha permès gaudir d'estabilitat social durant llargues dècades, tot i que sense un veritable pluralisme polític i amb grans diferències socials.

CARIB: Els països del Carib en la seva diversitat històrica i cultural estan compostos per població mestissa d'orígens diversos (sobretot africana i europea) i es caracteritzen de manera general per ser pobles alegres i festius, amb una forta adhesió a les seves tradicions i uneix certa mentalitat "fetitxista" o ritualista. Hi predomina en ells un baix nivell cultural i grans desigualtats socials. Econòmicament són països pobres marcats per la pressió del deute extern i els alts índexs d'inflació i la debilitat de les seves monedes. Mans Unides està present a Haití, República Dominicana i ha tornat a treballar a Cuba, després d'anys d'absència, encara que amb escàs èxit fins al moment.

CENTREAMÈRICA: Amèrica Central ha estat la regió d'Amèrica més inestable socialment i políticament, al mateix temps que ha estat la més deprimida en termes econòmics. Els processos de pacificació dels últims anys per donar fi a guerres civils llargues i infructuoses a Nicaragua, El Salvador, Guatemala, han generat en la població noves esperances i expectatives de reconciliació, de convivència pacífica i de recuperació econòmica. En l'actualitat, pràcticament els conflictes que van crear incerteses i inestabilitats socials i polítiques en alguns d'aquests països, han desaparegut, trobant-nos en aquest moment amb una situació d'estabilitat general i cert nivell de desenvolupament econòmic. No obstant això, en els últims temps ha adquirit una dimensió important el problema del narcotràfic, amb ramificacions socials i polítiques. És un obstacle més per als projectes de desenvolupament. Amb el pas del temps han augmentat les desigualtats entre rics i pobres en la població. Mans Unides té projectes a Nicaragua, El Salvador, Hondures, Guatemala i Panamà, encara que està considerant sortir d'aquest últim país, per l'alt nivell de desenvolupament que ha assolit en els últims anys.

AMÈRICA ANDINA: La regió occidental d'Amèrica del Sud, es troba travessada a tot el llarg per la cadena muntanyosa dels Andes, convertint-se aquest accident geogràfic en un element característic i diferenciador dels països andins. Equador, Colòmbia i Perú comparteixen litoral amb l'Oceà Pacífic i una gran zona muntanyosa andina. Bolívia manca de litoral, però a més de la part dels Andes que travessa el país, comparteix juntament amb Colòmbia i Perú, en els seus territoris més orientals, una gran zona càlida i humida de selva amazònica.

En els últims anys estem vivint un canvi en els partits governants. Així alguns països estan sent governats per partits indígenes, com a Bolívia, Equador i Perú. En l'àmbit econòmic, són països aclaparats pel deute extern, les empreses transnacionals i la profunda corrupció, la qual cosa es corona amb les enormes diferències socials i la distribució de la riquesa; però, en els últims anys, s'aprecia en tots ells unes creixents millores en les seves situacions socioeconòmiques, que són clarament perceptibles en l'evolució positiva dels seus índexs de desenvolupament. Mans Unides està present en tots els països d'aquesta regió andina.

AMAZÒNIA: La selva amazònica suposa en extensió un terç de la geografia llatinoamericana, ocupant gran part del Brasil, el Nord de Bolívia, l'Est del Perú, el Sud-oest de Colòmbia, el Sud de Veneçuela, i part del Surinam i de la Guaiana Francesa; la seva extensió és d'uns 6.000.000 Km². Tenint una de les economies més fortes del subcontinent, Brasil també és un país que pateix d'una població majoritàriament pobra i d'una acumulació de la riquesa en unes poques mans. Amb una jove democràcia i una economia fortament dependent de l'exterior, el Brasil busca el seu lloc a Llatinoamèrica i al món, amb un gran potencial en la seva població i en els seus recursos naturals.

CON SUD: La part sud del continent, en forma de con invertit i amb més de quatre milions d'Km², està integrada per quatre països amb geografies i extensions desiguals: Xile, Paraguai, Uruguai i Argentina. Mans Unides està present només a Paraguai, la població guaraní és majoritària. Econòmicament el Con Sud és una regió que ha prosperat significativament en els últims anys. No obstant això persisteixen grans desigualtats i concentració de la riquesa en poques mans. Això, juntament amb la utilització d'enormes explotacions per part del narcotràfic, fa que la població indígena tingui veritables problemes per al cultiu de les seves terres, ja que pateix una amenaça constant.

Destacat: 

Exemples de projectes de desenvolupament en execució recolzats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

Els agricultors de São Félix de Araguaia (Brasil) necessiten aprendre noves tècniques menys agressives amb la terra

Projectes Amèrica Llatina | Projectes Brasil | Projectes agropecuaris | ONG Lleida

Les comunitats indígenes de la zona amazònica del Perú necessiten potenciar el coneixement dels seus propis drets

Projectes Amèrica Llatina | Projectes Perú | Projectes socials | ONG Barcelona

Les comunitats indígenes del Perú necessiten arribar a la seva sobirania alimentària per protegir la seva manera de vida

Projectes Amèrica Llatina | Projectes Perú | Projectes agropecuaris | ONG Tortosa

Les famílies de Huanoquite (Perú) estan desprotegides davant de les activitats i actituds de la industria minera privada

Projectes Amèrica Llatina | Projectes Perú | Projectes socials | ONG Vic

L'enfortiment de la planta processadora de blat de moro de Chillanes (Equador) és fonamental pels agricultors

Projectes Amèrica Llatina | Projectes Equador | Projectes agropecuaris | ONG Eivissa

La infància de Villa Rica (Perú) està desamparada i es fa imprescindible un pla global per a la seva protecció

Projectes Amèrica Llatina | Projectes Perú | Projectes d'educació | ONG Tarragona