ONG Àfrica

Mans Unides treballa amb diferents ONG a l'Àfrica per impulsar projectes de cooperació al desenvolupament

Exemples de projectes de desenvolupament

 
00:00

Mans Unides és una de les principals ONG espanyoles que treballen a Àfrica. Un dels objectius de l'ONG més importants per als projectes executats a Àfrica és aconseguir el desenvolupament de les persones més desfavorides que estan en risc d'exclusió social.

Àfrica és un continent de contrastos, el 2014 el continent africà va aconseguir una taxa de creixement del 6% i alguns països com Nigèria, la República Democràtica del Congo i Ghana, fins i tot s'espera que aquest any adquireixen el 7%, és a dir, pràcticament la mateixa taxa de creixement que els dracs asiàtics i que ben gestionada permetria assentar les bases del desenvolupament. No obstant això, subsisteixen la pobresa, la manca de desenvolupament social i humà, la injustícia social i els conflictes continuen en diversos països.

Un creixement que es deu principalment a la seva exportació de les matèries primeres cap a mercats estrangers, el que li fa extremadament dependent i vulnerable a l'actual crisi econòmica mundial. L'import de les remeses enviades pels seus immigrants ha patit un clar i lògic descens donada la situació econòmica actual. La corrupció a més fa que aquest creixement econòmic no es tradueixi en la millora de les condicions de vida de la població. Malgrat els avenços en alguns camps, el creixement del continent africà no ha permès assolir els objectius del mil·lenni per al 2015.

És clarament comprovable com als països més rics en matèries primeres com Angola, Nigèria, Guinea Equatorial o República Democràtica del Congo, per exemple, el petroli, els diamants o el coltan, per citar alguns dels més importants, en lloc de contribuir al benestar de la població, s'han convertit en la font de les seves desgràcies, el que és una trista paradoxa.

El mal govern, la corrupció interna i externa, les guerres, els cops d'estat, l'intent de perpetuar-se en el poder més enllà del període per al qual van ser elegits certs dirigents, com a Burundi recentment, és una rèmora per al seu avanç en nom a aconseguir un futur millor per a la població.

Hi ha dades terribles, més de la meitat de la població africana viu amb menys d'un dòlar al dia, 50 milions de nens no tenen accés a l'educació. Hi ha només un 30 o 40% d'africans amb accés a l'electricitat en zones urbanes però al 90% de les zones rurals no arriba la llum.

Espanya amb 47 milions i una abismal diferència de km 2, compta amb la mateixa capacitat elèctrica. Hi ha una manca generalitzada d'infraestructures bàsiques: carreteres, ferrocarrils, petites preses hidroelèctriques. L'accés a l'aigua segueix sent una assignatura pendent. La manca d'aigua potable és causa d'innombrables malalties i el continent africà és presa fàcil de propagació d'epidèmies com recentment s'ha pogut constatar amb l'Ebola i on la malària segueix amb taxes molt altes d'incidència.

Amb una extensió de 30.355.222 km2, i una taxa de creixement propera al 4.5%, Àfrica té 1.200 millions d'habitants.

La meitat del creixement global entre ara i 2050 s'espera que passi a l'Àfrica. Un continent on el creixement demogràfic és superior al d'altres continents tot i que la mortalitat infantil, en nens menors de cinc anys, també supera la mitjana mundial amb escreix. Un 70% de la població és menor de 20 anys, la mitjana d'esperança de vida està en aquests moments en 55 anys i on la sida segueix tenint una gran incidència. Alarmant és també el descens de la població rural que ha disminuït dràsticament en els últims anys.

Destacat: 

Exemples de projectes de desenvolupament en execució recolzats per les delegacions de Mans Unides ONG de Catalunya i Balears

Les alumnes de l'escola de Gisenyi (Rwanda) necessiten un internat nou per no haver de i anar tornar cada dia

Projectes Àfrica | Projectes Rwanda | Projectes d'educació | ONG Lleida

Les dones de Mbanga (Camerun) necessiten aprendre noves tècniques agrícoles per millorar les seves habilitats

Projectes Àfrica | Projectes Camerun | Projectes agropecuaris | ONG Solsona

Les noies de Nselo (RD Congo) necessiten que es construeixi un internat femení per poder estudiar en condicions

Projectes Àfrica | Projectes República Democràtica del Congo | Projectes d'educació | ONG Solsona

La desnutrició posa en risc el correcte desenvolupament dels infants d'Emmaús (Kenya)

Projectes Àfrica | Projectes Kenya | Projectes d'educació | ONG Tarragona

El mal clima i les sequeres posa en seriós risc de malnutrició a les famílies de Sodden (Etiòpia)

Projectes Àfrica | Projectes Etiòpia | Projectes agropecuaris | ONG Barcelona

L'escola de formació professional de Kara (Togo) ha d'ampliar-se per acollir-hi tots els alumnes

Projectes Àfrica | Projectes Togo | Projectes d'educació | ONG Tarragona

L'escola de secundària de Be-Kiklamé (Togo) s'ha quedat petita per acollir tots els alumnes

Projectes Àfrica | Projectes Togo | Projectes d'educació | ONG Barcelona

El centre de formació de Njavnyuy (Camerun) s'ha quedat petit per acollir tots els alumnes

Projectes Àfrica | Projectes Camerun | Projectes d'educació | ONG Vic

Els habitants de Beni Shaqe (Egipte) necessiten amb urgència tenir un centre de salut a la seva zona

Projectes Àfrica | Projectes Egipte | Projectes de salut | ONG Menorca

Les precàries condicions de l'escola local de Ambinanindovoka (Madagascar) dificulten l'estudi dels alumnes de primària

Projectes Àfrica | Projectes Madagascar | Projectes d'educació | ONG Girona

Les aules de l'escola de Chama (Zàmbia) s'han quedat petites per acollir tot l'alumnat d'educació primària

Projectes Àfrica | Projectes Zàmbia | Projectes d'educació | ONG Tortosa

Les nenes de l'Alt Atles (Marroc) recorren llargues distàncies a la recerca d'aigua potable i això els impedeix anar a classe

Projectes Àfrica | Projectes Marroc | Projectes de salut | ONG Girona

L'escola de secundària de Pouytenga (Burkina Faso) requereix ser ampliada per acollir més alumnes

Projectes Àfrica | Projectes Burkina Faso | Projectes d'educació | ONG Girona

Els pacients del centre mèdic de Yamoussoukro (Costa d'Ivori) no tenen accés als serveis d'urgència

Projectes Àfrica | Projectes Costa d'Ivori | Projectes de salut | ONG Tortosa

L'escola de primària de Mabesseneh (Sierra Leone) s'ha quedat petita per acollir tots els alumnes

Projectes Àfrica | Projectes Sierra Leone | Projectes d'educació | ONG Solsona

El centre de salut de Mangochi (Malawi) està gairebé en ruïnes i la seva rehabilitació és urgent

Projectes Àfrica | Projectes Malawi | Projectes de salut | ONG Solsona

Els nens de Parakou (Benín) necessiten que s'ampliï l'escola local per poder estudiar-hi

Projectes Àfrica | Projectes Benín | Projectes d'educació | ONG Girona