Observatoris a fons

 • Transformant el nostre món en la perspectiva de l'Agenda 2030

  La lluita contra la fam i la pobresa al món, els drets de la dona, la sostenibilitat ambiental i social... són algunes de les causes principals per les quals existeix la ONGD Mans Unides. En aquesta secció informem a fons sobre les nostres causes i les analitzem, perquè amb el coneixement i la cooperació de totes i tots trobem solucions per a la fam i la pobresa; per frenar el canvi climàtic o la vulneració dels drets de la dona.

 • Estat de Fam a l'Àfrica 2017

  Per lluitar contra la catàstrofe humanitària que plana sobre aquests 4 països, l'Organització de les Nacions Unides vol augmentar la seva presència en els territoris per poder fer arribar la seva ajuda als més necessitats.

  Nutrició, salut, higiene, aigua i mitjans de vida seran els primers camps on es va actuar, ja que es considera que són els sectors claus per prevenir i ajudar quan es produeix un estat de fam.

 • Frases per reflexionar

 • Frases sobre la fam

 • Drets de la dona

  Mans unides lluita mitjançant nombrosos projectes en diferents països i continents, per a la defensa dels drets de la dona i que adquireixi un estatus d'igualtat amb l'home.

  Atès que la dignitat de la persona exigeix que s'arribi a una situació social més humana i justa, és primordial la defensa efectiva dels drets de la dona, així com pel compliment efectiu dels drets humans universals.

 • Projectes de desenvolupament

  Gràcies al suport dels socis i col·laboradors de Mans Unides i la seva àmplia xarxa de socis locals s'ha pogut desenvolupar centenars d'iniciatives locals. Totes aquestes sorgeixen des d'aquelles perifèries, des d'aquelles realitats de pobresa material i la fi de les que, amb el suport de Mans Unides, no és altre que contribuir a millorar la qualitat de vida de milers de persones que viuen en condicions de pobresa extrema i en risc d'exclusió.

 • Canvi climàtic

  El Canvi Climàtic és l'alteració del clima i les temperatures de la terra, principalment afecta els ecosistemes, tots els canvis directament o indirectament són producidor per activitat humana. Les conseqüències immediates són repercussions nocives en per al medi ambient i els sistemes productiu.

 • Organització no governamental ONG Mans Unides

  ONG Desenvolupament i sensibilització
 • Més informació sobre la pobresa

 • Què és la pobresa?

  Davant de tot, cal dir que la pobresa és un fenomen multidimensional que pot traduir-se en factors objectius, com la falta de recursos per satisfer les necessitats bàsiques per a la supervivència, o subjectius, com la privació de la participació social per qüestions relacionades al gènere .

Pàgines