Pobresa i gènere

Les dones són afectades per la pobresa de manera més aguda que els homes

La pobresa es manifesta de manera diferent d'acord amb cada grup social. Un dels factors que influeix en la probabilitat de patir la pobresa és el gènere. Homes i dones pateixen la pobresa de manera diferent i aquesta afecta més intensament a les persones del gènere femení. A causa de la divisió de treball per sexe i a qüestions culturals, les dones tenen més dificultats en accedir a recursos materials i socials, el que les condemna a una situació de dependència i vulnerabilitat

Les dones tenen menys possibilitats d'aconseguir l'autonomia econòmica ja que pateixen d'impediments per accedir al treball remunerat, la qual cosa fa que tinguin com a principal activitat el treball domèstic, ubicant-les en una posició de dependència econòmica amb relació al cap de la llar. Moltes vegades la pobresa entre les dones roman oculta, doncs les seves condicions de vida són avaluades des de la perspectiva de la llar. Encara que visquin en llars no pobres, un percentatge significatiu de les dones no compten amb ingressos propis que els permeti satisfer de manera autònoma les seves necessitats[1]. Per exemple, a Espanya, gairebé la meitat de les dones (47,4%) serien pobres si visquessin en solitari, taxa que cau al 22,1%, quan el risc de pobresa és calculat des de les llars[2].

D'altra banda, fins i tot quan exerceixen una activitat remunerada, les dones reben un ingrés laboral entre el 4 i el 36 per cent inferior al dels homes i la bretxa és especialment accentuada per a les dones que guanyen més, diu l'Informe Mundial sobre Salaris 2014 / 2015[3] de l'Organització Internacional del Treball - OIT. D'acord amb l'OIT, la disparitat salarial entre homes i dones es deu a variables observables, com el nivell d'educació, i no observables, el que suggereix l'existència d'una discriminació en el mercat laboral. A més, l'informe va considerar la diferència de retribució entre les mares i les dones sense fills, concloent que la maternitat també influeix en la disparitat salarial. A Mèxic, les mares guanyen al voltant del 33 per cent menys que les dones sense fills[4].

La manca de l'autonomia econòmica influeix en la capacitat de les dones que exerceixen els seus drets com a ciutadanes el que perjudica l'assoliment de l'autonomia social. El dèficit d'independència econòmica sumats a la falta d'autonomia social són elements que augmenten el risc de violència. La violència de gènere manté les dones en la pobresa perquè fa mal a la productivitat, augmenta l'absentisme a la feina i interromp el desenvolupament de certes comunitats. A Moçambic, un estudi realitzat el 2008, ha apuntat que el 70% de les nenes tenien coneixement de mestres que exigien sexe a canvi de l'obtenció de millors qualificacions, factor que desestimula l'assistència a l'escola[5].

Perquè la pobresa de gènere sigui combatuda, es fa necessari la implementació de polítiques dirigides al sector productiu i a la llar. L'apoderament de les dones és una àrea estratègica per a la promoció del desenvolupament personal i de les habilitats socials i polítiques. Igualment, són precisos canvis culturals que flexibilitzin la divisió del treball remunerat i no remunerat per gènere, i que previnguin la de violència dins de la família. Per a més igualtat en l'àmbit productiu, és recomanable la fomentació de l'accés a l'ocupació i a l'equitat de remuneració entre homes i dones, com també la protecció social vinculada a la cura infantil[6]. Només l'articulació de polítiques en diferents esferes podran disminuir la situació de vulnerabilitat de les dones.

Per Nicole Caus

 
[1] Cepal & UNIFEM 2004. Entender la pobreza desde la perspectiva de género. Unidad Mujer y Desarrollo. Santiago de Chile. Mujer y Desarollo. Sèrie 52.

[2] Fonayet, F. &  Eraso, A. F. 2014. La pobreza en España desde una perspectiva de género. VII Informe sobre la exclusión y desarrollo social en España 2014. Universidad Rovira i Virgili. Documento de Trabajo 2.3

[3] Organización Internacional del Trabajo. Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015. Salarios y desigualdad de ingresos.  Oficina Internacional del Trabajo: Ginebra. Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_324818.pdf. Accés a 02/12/2015

[4] Idém (3)

[5] Klugman, J. & Morton, M. 2013. Por qué la violência mantiene a las mujeres en la pobreza. Programa de Desarollo de las Naciones Unidas. [En línea]. Disponible en: http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourperspective/ourperspectivear.... Accés a01/12/2015

[6] Idém (1)

Pobresa en el món: Causes i orígens de la pobresa

Per tal de poder lluitar contra la pobresa en el món, hem de conèixer bé els seus origens i causes. La pobresa en el món té... Llegir més

Una de les causes de la pobresa en el món més rellevants és el problema del deute extern

Una de les causes de la pobresa en el món més rellevants és el deute extern. El deute extern, a grans trets, és la quantitat... Llegir més

Podem acabar amb la pobresa extrema al món?

L'any 1998 l'ONU va suggerir que si els països del nord destinessin 40.000 milions de dòlars durant 10 anys el Sud tindria accés... Llegir més

Els nens són particularment vulnerables a la condició de pobresa.

Els nens són més inermes a la condició de pobresa per la seva dependència física, emocional, econòmica i social. La vivència de la pobresa... Llegir més

Quina és la diferència?

Freqüentment els mitjans de comunicació divulguen dades sobre la pobresa sense que sàpiga mesuradament a quina es refereixen. Aquest text... Llegir més

896 milions de persones al món viuen en pobresa extrema

L'agenda post-2015 estableix com a primera meta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible l'eradicació de la pobresa extrema per a totes... Llegir més

Comparteix frases de reflexió sobre la pobresa

Et convidem a compartir frases amb imatges sobre la pobresa a les xarxes socials. Les frases de reflexió motiven la implicació i per tant... Llegir més

Comparteix vinyetes d'humor gràfic sobre la pobresa

Et convidem a compartir aquestes vinyetes d'humor sobre la pobresa a les xarxes socials. L'humor compromès també ajuda a canviar el món.

Per Mans Unides, la pobresa sempre és notícia

Et convidem a llegir totes les notícies que hem publicat i publicarem relacionades amb la pobresa al món. Aquí trobaràs notícies que et... Llegir més