Pobresa en la infància

  • Els nens són més inermes a la condició de pobresa
  • La inversió en l'eradicació de la pobresa infantil és el primer pas per a la fi la pobresa mundial
  • La vivència de la pobresa en la infànciaperjudica la formació física i mental dels nens

Els nens són particularment vulnerables a la condició de pobresa.

Els nens són més inermes a la condició de pobresa per la seva dependència física, emocional, econòmica i social. La vivència de la pobresa en la infància perjudica la formació física i mental dels nens, convertint-los en adults que perpetúen el cicle de la pobresa. La inversió en el desenvolupament de les seves capacitats bàsiques és essencial per a l'erradicació de la pobresa mundial

La pobresa afecta a les persones de maneres diferents segons el grup d'edat, gènere, pertinença ètnica, religiosa o ubicació. Els nens, en particular, són un dels grups més vulnerables a la condició de pobresa per la seva dependència física, emocional, econòmica i social, com també a la manca d'autonomia de les famílies i de les institucions (1).

Encara que des de l’establiment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni s'han aconseguit avenços en la reducció de la pobresa infantil en termes absoluts, la desigualtat d'oportunitats dins dels països van fer que els nens de les famílies més pobres patissin el doble de la probabilitat de morir abans de complir cinc anys de vida. A més a més, la mortalitat en la infància encara arriba a prop de 6 milions de nens, dels quals un de cada cinc mor de malnutrició (2).

Als països més rics, els nens van ser els que més van patir els efectes de la crisi econòmica. Entre 41 països rics analitzats per UNICEF, la pobresa infantil havia augmentat en 23 d'ells des del 2008 (3). En aquests, 6.6 milions de nens van entrar en el rang de la pobresa, mentre només 4 milions van aconseguir sortir-ne.

Igualment, els nens que viuen en llars en situació de vulnerabilitat - com ara situació d'atur, immigrants, famílies nombroses o monoparentals- són els més sobrerepresentats en les estadístiques de pobresa severa. A Espanya, si cap dels progenitors treballa, el risc de la pobresa en la infància és del 60,7% proporció que passa per el 48,7% en llars monoparentals (4).

La vivència de la pobresa en la infància en les seves múltiples dimensions - la malnutrició, dificultats d'accés a educació, malalties relacionades a la no existència de serveis públics de salut o manca de sanejament bàsic i etc.- perjudica la formació física i mental dels nens , convertint-los en adults que perpetúen el cicle de la pobresa.

nens sense instrucció es converteixen en pares incapaços d'alimentar òptimament als seus fills o recolzar-los en el procés d'aprenentatge i així la pobresa es prolonga entre les generacions.

Per tant, la primera infància és el moment més oportú per trencar amb el cicle de la pobresa. Perquè sigui reduïda efectivament, cal ampliar les capacitats dels infants, a través de l'ampliació de l'accés a serveis socials bàsics i de bona qualitat. En casos on els serveis socials ja estan consolidats, com en alguns països d'Europa, la política recomanada és la de transferències universals a llars amb nens. Almenys que es desenvolupin les capacitats bàsiques dels nens i els garanteixin condicions perquè visquin una vida digna, la pobresa mundial no serà erradicada (5).

 Per Nicole Caus

 

(1)    Comisión Económica para la América Latina y Caribe. Pobreza infantil y la Convención sobre los Derechos del Niño. Guía para estimar la pobreza infantil. CEPAL. [En línia]. Disponible en en:http://dds.cepal.org/infancia/guia-para-estimar-la-pobreza-infantil/guia-contenido-1.php. Accés en:11/11/2015.

(2)    United Nations Children’s Fund (UNICEF) 2015. Progress for Children beyong Averages: Learning from the MDGs. Division of Communication, UNICEF: Nova York.(11).

(3)    UNICEF Office of Research (2014). Children of the Recession: The impact of the economic crisis on child well-being in rich countries, Innocenti Report Card. UNICEF Office of Research: Florence.(12).

(4)    Gatnau, S. A. (2015). Infancia, pobreza y crisis económica. Obra Social “ la Caixa”: Colección Estudios Sociales. (40).

(5)    The United Nations Children’s Fund (UNICEF) 2000. Poverty Reduction Begins with Children. New York.

 

Pobresa en el món: Causes i orígens de la pobresa

Per tal de poder lluitar contra la pobresa en el món, hem de conèixer bé els seus origens i causes. La pobresa en el món té... Llegir més

Una de les causes de la pobresa en el món més rellevants és el problema del deute extern

Una de les causes de la pobresa en el món més rellevants és el deute extern. El deute extern, a grans trets, és la quantitat... Llegir més

Podem acabar amb la pobresa extrema al món?

L'any 1998 l'ONU va suggerir que si els països del nord destinessin 40.000 milions de dòlars durant 10 anys el Sud tindria accés... Llegir més

Quina és la diferència?

Freqüentment els mitjans de comunicació divulguen dades sobre la pobresa sense que sàpiga mesuradament a quina es refereixen. Aquest text... Llegir més

896 milions de persones al món viuen en pobresa extrema

L'agenda post-2015 estableix com a primera meta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible l'eradicació de la pobresa extrema per a totes... Llegir més

Les dones són afectades per la pobresa de manera més aguda que els homes

La pobresa es manifesta de manera diferent d'acord amb cada grup social. Un dels factors que influeix en la probabilitat de patir la... Llegir més

Comparteix frases de reflexió sobre la pobresa

Et convidem a compartir frases amb imatges sobre la pobresa a les xarxes socials. Les frases de reflexió motiven la implicació i per tant... Llegir més

Comparteix vinyetes d'humor gràfic sobre la pobresa

Et convidem a compartir aquestes vinyetes d'humor sobre la pobresa a les xarxes socials. L'humor compromès també ajuda a canviar el món.

Per Mans Unides, la pobresa sempre és notícia

Et convidem a llegir totes les notícies que hem publicat i publicarem relacionades amb la pobresa al món. Aquí trobaràs notícies que et... Llegir més