La Pobresa al Brasil

Exemple mundial, Brasil aconsegueix retirar 25 milions de persones de la condició de pobresa

En l'última dècada a prop de 25 milions de persones van deixar la condició de pobresa al Brasil, convertint el país en model de reducció de la pobresa . Els resultats assolits són conseqüència del comportament positiu del mercat laboral, sumats a la política de valorització del salari mínim i a l'expansió de les transferències assistencials , entre les quals es destaca el programa de transferència condicionada del Brasil, el Programa Borsa Família

Borsa Família va ser instituït el 2003, durant el govern de Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de la unificació de programes de transferència d'ingrés preexistents. Amb l'objectiu final de combatre la pobresa i la fam al Brasil, el Programa exigeix que les llars beneficiades assumeixin compromisos en l'àrea de la salut i l’educació a canvi d'una transferència de renda mensual el valor del qual s'estableix d'acord amb la composició familiar.

El prestigi internacional conquistat per Borsa Família es deu a la seva gran cobertura. Fins a l'abril de 2015 més de 13 milions de persones al Brasil eren beneficiàries del Programa. Es consideren escolibles a la recepció del Borsa Família, llars classificades com a pobres, la renda mensual per persona no ultrapassi un valor entre R$ 77,00 i R$154,00[1], i llars extremament pobres, amb ingressos mensuals per sota de R$ 77,00[2][3].

Encara  que Borsa Família no hagi estat decisiu per a la reducció de la pobresa[4], el programa de transferència condicionada contribuir al 18% per la caiguda de la desigualtat al Brasil[5]. L'impacte sobre la desigualtat si es deu al fet que els ingressos a la base de distribució són molt baixos. Així, transferències de renda ben focalitzades en la població pobra, fins i tot en petits valors, resulten en la reducció de la desigualtat quan repasses a una gran quantitat d'individus[6].

Malgrat els èxits socials obtinguts i que el Brasil està entre les deu majors economies del món, encara més de 10 milions de persones viuen en condicions d'extrema pobresa al país. La principal causa de la persistència de la pobresa al Brasil és l'enorme desigualtat de distribució de l'ingrés. Per canviar aquesta realitat, des de 2012 el govern adopta mesures per eliminar la diferència entre l'ingrés de les llars i el valor de la línia de la pobresa extrema, privilegiant a les famílies amb nens[7].

 No obstant això, només les transferències d'ingrés no garanteixen la millora del benestar. La protecció integral de la popularització a través de la provisió de serveis públics de qualitat és el principal repte de les polítiques antipobresa al Brasil. A més, el país passa ara per una recessió econòmica que posa en risc els èxits dels últims anys i limita el pressupost destinat a l'erradicació de la pobresa. Cal que el país torni a créixer econòmicament per assegurar la continuïtat dels progressos en l'àrea social[8].

Per Nicole Caus

[1] R$ 77,00 R$ 154, 00 equival respectivament a € 18 i € 36 euros al dia 4 novembre 2015

[2]El govern del Brasil estableix com a línia d'extrema pobresa el valor de R $ 77,00 al mes (equivalent a 18 € en 4 novembre 2015).

[3] MDS (2015). Benefícios. Ministério do Desenvolvimento Social i Combat à Fome. [En Línia]. Disponible a: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/beneficios. Accés em agost 26, 2015

[4] Lena Lavinas en 21st Century Welfare apunta que els salaris van ser els que més van afectar les tasses de salaris van ser les taxes de pobresa i indigència en el període entre 2001 i 2011

[5] Ídem (2)

[6] Rocha, S. (2007). Os “Novos” Programas de Transferências de Renda: impactos possíveis sobre a desigualdade no Brasil. In: Barros, R. P; Foguel, M. N & Ulyssca, G. Desigualdade de renda no Brasil: uma análise da queda recente 2, 552. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

[7] Ídem(2)

[8] Ídem(2)