Pobresa absoluta versus pobresa relativa

Quina és la diferència?

Freqüentment els mitjans de comunicació divulguen dades sobre la pobresa sense que sàpiga mesuradament a quina es refereixen. Aquest text busca explicar la distinció entre la pobresa absoluta i la pobresa relativa, els conceptes subjacents a cada un dels mesuraments i les seves debilitats.

Pobresa relativa i pobresa absoluta són dos entre moltes maneres de mesurar la pobresa. Cadascun d'aquests és utilitzat d'acord amb un concepte diferent de pobresa emprat.

Per comptabilitzar la pobresa absoluta s'estableixen un mínim de recursos que un individu, país o regió ha de tenir accés perquè gaudeixi d'una vida amb qualitat. En aquest mesurament la pobresa és definida per causes unidimensionals, per exemple, quan s'estableix com a llindar de pobresa el consum mínim de 2.300 calories al dia per a un adult, o la quantitat d'US $ 1,90 al dia. És possible dir que es tracta d'una mesura inexacta de la pobresa, ja que considera que els recursos necessaris a la supervivència són determinats pel context i per les activitats exercides pels individus[1]. Un paleta necessita de més calories diàries per realitzar les seves activitats que algú que treballa en una oficina. Viure a Oslo, una de les ciutats més cares del món, amb la quantitat d'US $ 1,90 al dia no és suficient per suplir les necessitats més bàsiques. No obstant això, a Managua, capital de Nicaragua, amb US $ 1,90 es poden adquirir els recursos indispensables per a una vida digna.

En canvi, la pobresa relativa té en compte que els éssers humans són actors socials i que s'ha de mesurar la pobresa en comparació amb aquells que comparteixen del mateix entorn social[2]. La pobresa relativa s'estableix en funció del nivell general d'ingressos en la comunitat, país, o regió analitzada. Aquesta mesura també presenta les seves debilitats, tal com en un cas on tota la població tingui un ingrés similar però tots pateixin de malnutrició. En aquesta situació, ningú és "relativament" més pobre que la resta, tot i que no es pot dir que cap és pobre. Com a solució, Amartya Sen proposa l'ús de l'enfoc de les capacitats (link text La pobresa en el món. ¿Què és la pobresa?). La manca d'una capacitat és "absoluta" perquè no depèn de si altres persones l'han satisfet, per exemple sentir-se respectat(da) per la comunitat. No obstant això, els recursos necessaris per adquirir aquesta capacitat poden ser diferents en cada societat[3].
[1] Hulme, D. (2010). Understanding and explaining global poverty. Global poverty: how global governance is failing the poor. London. p. 50-80.

[2] Ídem (1)

[3] Feres, C. J & Mancero, X. (2001). Enfoques para la medición de la pobreza. Breve Revisión de literatura. División de Estadística y Proyecciones Económicas.Cepal: Santiago de Chile. p. 11 y 12.

 

 

 

Pobresa en el món: Causes i orígens de la pobresa

Per tal de poder lluitar contra la pobresa en el món, hem de conèixer bé els seus origens i causes. La pobresa en el món té... Llegir més

Una de les causes de la pobresa en el món més rellevants és el problema del deute extern

Una de les causes de la pobresa en el món més rellevants és el deute extern. El deute extern, a grans trets, és la quantitat... Llegir més

Podem acabar amb la pobresa extrema al món?

L'any 1998 l'ONU va suggerir que si els països del nord destinessin 40.000 milions de dòlars durant 10 anys el Sud tindria accés... Llegir més

Els nens són particularment vulnerables a la condició de pobresa.

Els nens són més inermes a la condició de pobresa per la seva dependència física, emocional, econòmica i social. La vivència de la pobresa... Llegir més

896 milions de persones al món viuen en pobresa extrema

L'agenda post-2015 estableix com a primera meta dels Objectius de Desenvolupament Sostenible l'eradicació de la pobresa extrema per a totes... Llegir més

Les dones són afectades per la pobresa de manera més aguda que els homes

La pobresa es manifesta de manera diferent d'acord amb cada grup social. Un dels factors que influeix en la probabilitat de patir la... Llegir més

Comparteix frases de reflexió sobre la pobresa

Et convidem a compartir frases amb imatges sobre la pobresa a les xarxes socials. Les frases de reflexió motiven la implicació i per tant... Llegir més

Comparteix vinyetes d'humor gràfic sobre la pobresa

Et convidem a compartir aquestes vinyetes d'humor sobre la pobresa a les xarxes socials. L'humor compromès també ajuda a canviar el món.

Per Mans Unides, la pobresa sempre és notícia

Et convidem a llegir totes les notícies que hem publicat i publicarem relacionades amb la pobresa al món. Aquí trobaràs notícies que et... Llegir més