Països amb fam

Àfrica, un dels continents amb més fam

Un cop enumerades les causes principals que provoquen la fam al nostre planeta ara cal veure quins són els països més afectats per aquesta situació i en els que més persones moren per no poder ingerir una alimentació mínima.

Segons les dades de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), que ha difòs a través de la seva pàgina web un mapa interactiu que mostra les zones amb més fam del món, la majoria d'ells es troben a l'Àfrica i els més perjudicats per la subnutrició són República Centreafricana, NamibiaZàmbia, entre d'altres. També l'Àsia és un continent molt marcat per la inseguretat alimentària. Corea del Nord, AfganistanTayikistán o l'Iraq són les regions que més pateixen aquest problema.

També segons dades de la mateixa organització (recollides a l'últim informe de la ONU publicat el 2015 y disponible aquí en versió breu), en total al món hi ha actualment al voltant de 795 milions de persones que pateixen fam. D'aquestes, 780 es troben als països subdesenvlupats i, la resta, uns 15 milions, dins els països rics(dins l'anomenat quart món).

Una de les dades més dramàtiques fa referència a la desnutrició infantil: més de 2,5 milions de nens moren cada any per aquesta problemàtica.

L'Informe també subratlla una dada positiva i esperançadora: Des de 2005 fins al 2015 el nombre de persones que pateixen fam s'ha reduit en 167 milions. D'aquesta manera, el percentatge de població mundial afectada per la subnutrició crònica ja no és del 18,6%, com ho era al 1990, sino del 11,2%.

Tot i això, la FAO subratlla que s'ha de seguir treballant, sobretot tenint en compte la disminució de les ajudes al desenvolupament provocades per la crisi econòmica mundial iniciada el 2007.

Víctor de Paz Mena

El problema de la fam al món mata diàriament a milers de persones innocents

La fam és un dels problemes més greus del nostre planeta i que més morts injustes produeix. És possible solucionar aquesta situació i... Llegir més

El deute extern dels països pobres com a causa de fam

Entre l’any 1960 i el 1970 el Sud va ser persuadit perquè s’endeutés i aconseguís així més recursos per sortir de la... Llegir més

L’especulació alimentària causa fam i mata

Especular és adquirir un determinat producte no amb l’objectiu de gaudir-ne sinó amb el de vendre’l de... Llegir més

La febre dels agrocombustibles com a causa de la fam

En la variació de preus de les matèries primeres hi tenen també molt a veure els agrocombustibles. Davant l'encariment continuat... Llegir més

Lliurecanvisme imposat com a causa de la fam

Actualment el món funciona seguint un model lliurecanvista que segueix els interessos dels països del Nord i torna a... Llegir més

Les males pràctiques d'algunes grans corporacions multinacionals i transnacionals causen fam

Moltes de les grans empreses multinacionals i transnacionals acumulen un poder enorme. És per això que també s'han de considerar... Llegir més

Els corruptors i els corruptes causen fam i pobresa al tercer món

No totes les causes del problema de la fam al món estan produïdes per la intervenció i el caràcter egoista de les grans potències i els... Llegir més

El procés de descolonització i independència de les colònies

La descolonització va començar durant la segona meitat del segle XX, després de la Segona Guerra Mundial. Els països del Nord,... Llegir més

El canvi climàtic també causa fam

Queda clar que les causes més importants que provoquen la fam al món són conseqüència de l'acció de l'home. Tot i això, també cal esmentar... Llegir més

Lluitem contra la fam. T'hi apuntes?

Els projectes agropecuaris recolzats per Mans Unides tenen l'objectiu de millorar la seguretat alimentària de les comunitats camperoles més... Llegir més