Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

Per què existeix l'Índex de Desenvolupament Humà?

L'índex de desenvolupament humà (IDH) és un indicador per mesurar la qualitat de vida dels éssers humans. Aquest indicador per calcular el desenvolupament humà és classifica per països, segons el nivell de desenvolupament de les persones que hi viuen.

Quines son les característiques per mesurar el desenvolupament humà?

Si volem mesurar el desenvolupament humà hem de fixar-nos en la qualitat de vida de les persones. Aquesta mesura es fa a partir de tres característiques:

  1. La salut, que té en compte l’esperança de vida en néixer, els índexs de mortalitat infantil, etc.
  2. L’educació, amb aspectes com els nivells educatius de la població o la taxa d’alfabetització dels adults.
  3. El nivell econòmic, a partir de les dades del producte interior brut (PIB) per càpita.

Per què es va crear l'índex de desenvolupament humà IDH?

Fins als anys 90, el concepte de desenvolupament era bàsicament econòmic i l’indicador bàsic per mesurar el grau de desenvolupament d’un país o una regió era el producte interior brut (PIB) per habitant.

El problema d’utilitzar un únic indicador per calcular el desenvolupament humà, com era el producte interior brut (PIB), en lloc de posar-se en pràctica l'índex de desenvolupament humà IDH, era que no ens donava informació real de com estava la gent que hi vivia. Podria donar-se el cas que un país tingués força riquesa degut als seus recursos naturals, com ara el petroli, però aquesta riquesa estigués en mans d’unes poques persones i la gran majoria de la gent visqués en la pobresa. Per això, aviat es va anar imposant l’índex de desenvolupament humà IDH com a mesura per calcular el desenvolupament dels diferents països.

L’índex de desenvolupament humà IDH defuig dels criteris estrictament econòmics no com els altres indicadors de desenvolupament. L'índex de desenvolupament humà cerca avaluar aquells aspectes que tenen realment a veure amb el benestar i la qualitat de vida de l'ésser humà.

Quin és l'objectiu de la cooperació per al desenvolupament?

Qui va encunyar el concepte Índex de Desenvolupament Humà?

Com estan classificats els països en funció de l'IDH?

Què hi ha inclòs i què no a l'IDH?