Fam i lliurecanvisme

Lliurecanvisme imposat com a causa de la fam

Actualment el món funciona seguint un model lliurecanvista que segueix els interessos dels països del Nord i torna a oblidar les necessitats de supervivència del Sud. El lliurecanvisme –en oposició al proteccionisme- és un sistema que defensa la llibertat de mercat i la no imposició d’aranzels als productes que no han estat produïts pel propi país. 

A diferència de la situació actual, en el passat tots els països ara industrialitzats van necessitar en algun moment protegir els seus productes i instaurar el model proteccionista (Catalunya no en va ser una excepció i Estats Units i Anglaterra van ser, durant el segle XIX, els països més proteccionistes del planeta fins que les seves economies van convertir-se en competitives i van imposar aleshores, a la resta del món, el lliurecanvisme.). I és que les indústries naixents, perquè aconsegueixin consolidar-se, necessiten d’una protecció inicial.

Aquesta protecció és precisament la que ara es nega al Sud, de la mà de l’Organització Mundial del Comerç. Per què? Doncs perquè al món desenvolupat li interessa poder exportar els seus productes sense barreres aranzelàries que els converteixin en poc competitius. A aquest fet s'hi afegeix el dumping, o el que és el mateix, l'exportació per part del Nord de productes subvencionats per sota del seu preu real i que rebenten els mercats interiors dels països en procés d’industrialització. 

El món funciona segons un model lliurecanvista de llibertat de mercat favorable als interessos dels països rics

Un dels actors internacionals que més practica el dumping és precisament els Estats Units, país que ven blat de moro subvencionat a la regió de centreamèrica. D'aquesta manera, als mercats d'aquesta regió s'hi pot trobar blat americà més barat que l'autòcton.

D'aquesta manera i a través de les subvencions del Nord a la seva agricultura, ens trobem, en els mercats dels Sud, una situació catastròfica: els productes agrícoles europeus es venen més barats que els locals. Tal com explica Jean Ziegler en el documental Nosotros alimentamos el mundo, la situació és insostenible.

 

Víctor de Paz Mena

El problema de la fam al món mata diàriament a milers de persones innocents

La fam és un dels problemes més greus del nostre planeta i que més morts injustes produeix. És possible solucionar aquesta situació i... Llegir més

El deute extern dels països pobres com a causa de fam

Entre l’any 1960 i el 1970 el Sud va ser persuadit perquè s’endeutés i aconseguís així més recursos per sortir de la... Llegir més

L’especulació alimentària causa fam i mata

Especular és adquirir un determinat producte no amb l’objectiu de gaudir-ne sinó amb el de vendre’l de... Llegir més

La febre dels agrocombustibles com a causa de la fam

En la variació de preus de les matèries primeres hi tenen també molt a veure els agrocombustibles. Davant l'encariment continuat... Llegir més

Les males pràctiques d'algunes grans corporacions multinacionals i transnacionals causen fam

Moltes de les grans empreses multinacionals i transnacionals acumulen un poder enorme. És per això que també s'han de considerar... Llegir més

Els corruptors i els corruptes causen fam i pobresa al tercer món

No totes les causes del problema de la fam al món estan produïdes per la intervenció i el caràcter egoista de les grans potències i els... Llegir més

El procés de descolonització i independència de les colònies

La descolonització va començar durant la segona meitat del segle XX, després de la Segona Guerra Mundial. Els països del Nord,... Llegir més

El canvi climàtic també causa fam

Queda clar que les causes més importants que provoquen la fam al món són conseqüència de l'acció de l'home. Tot i això, també cal esmentar... Llegir més

Àfrica, un dels continents amb més fam

Un cop enumerades les causes principals que provoquen la fam al nostre planeta ara cal veure quins són els països més afectats ... Llegir més

Lluitem contra la fam. T'hi apuntes?

Els projectes agropecuaris recolzats per Mans Unides tenen l'objectiu de millorar la seguretat alimentària de les comunitats camperoles més... Llegir més