Fam i deute extern

El deute extern dels països pobres com a causa de fam

Entre l’any 1960 i el 1970 el Sud va ser persuadit perquè s’endeutés i aconseguís així més recursos per sortir de la pobresa. L’objectiu oficial dels préstecs del Nord era, doncs, finançar el desenvolupament. Però la declaració oficial sol distar dels objectius reals. I en aquest cas també va ser així. Els països rics van deixar diners al Sud amb la intenció de seguir controlant les seves economies després de la seva independència.

Van ser els anomenats crèdits tous, oferts amb unes condicions molt favorables. Els països receptors, però, liderats per govern corruptes en la majoria d'ocasions, no van invertir els diners en projectes de desenvolupament (es calcula que només un 10% del capital rebut va anar a projectes d'aquest tipus) sinó en la compra d'armes o en gran projectes de prestigi pels governants totalment inútils per al desenvolupament de les economies.

Els països rics no van exercir cap tipus de control sobre la situació i és per això que, un cop malgastats aquests recursos, als anys 70 els països pobres van veure com tornaven a aflorar noves necessitats de capital. El tercer món necessitava diners de manera immediata i... qui els hi va oferir? La banca comercial dels països rics.

Els països pobres van començar d'aquesta manera una roda imparable d'un crèdit darrera un altre. Els interessos d’aquest deute, a dia d’avui, segueixen ofegant les economies nacionals de les regions afectades i suposen la fuga de milions d’euros que marxen del Sud cap al Nord, impossibilitant que aquests diners puguin ser invertits en programes de desenvolupament.

I és que es calcula que Àfrica, actualment, torna als països del Nord, en conecepte d'interessos del deute, una quantitat quatre vegades superior a la que rep en la partida d'ajudes per al desenvolupament.
Víctor de Paz Mena 

El problema de la fam al món mata diàriament a milers de persones innocents

La fam és un dels problemes més greus del nostre planeta i que més morts injustes produeix. És possible solucionar aquesta situació i... Llegir més

L’especulació alimentària causa fam i mata

Especular és adquirir un determinat producte no amb l’objectiu de gaudir-ne sinó amb el de vendre’l de... Llegir més

La febre dels agrocombustibles com a causa de la fam

En la variació de preus de les matèries primeres hi tenen també molt a veure els agrocombustibles. Davant l'encariment continuat... Llegir més

Lliurecanvisme imposat com a causa de la fam

Actualment el món funciona seguint un model lliurecanvista que segueix els interessos dels països del Nord i torna a... Llegir més

Les males pràctiques d'algunes grans corporacions multinacionals i transnacionals causen fam

Moltes de les grans empreses multinacionals i transnacionals acumulen un poder enorme. És per això que també s'han de considerar... Llegir més

Els corruptors i els corruptes causen fam i pobresa al tercer món

No totes les causes del problema de la fam al món estan produïdes per la intervenció i el caràcter egoista de les grans potències i els... Llegir més

El procés de descolonització i independència de les colònies

La descolonització va començar durant la segona meitat del segle XX, després de la Segona Guerra Mundial. Els països del Nord,... Llegir més

El canvi climàtic també causa fam

Queda clar que les causes més importants que provoquen la fam al món són conseqüència de l'acció de l'home. Tot i això, també cal esmentar... Llegir més

Àfrica, un dels continents amb més fam

Un cop enumerades les causes principals que provoquen la fam al nostre planeta ara cal veure quins són els països més afectats ... Llegir més

Lluitem contra la fam. T'hi apuntes?

Els projectes agropecuaris recolzats per Mans Unides tenen l'objectiu de millorar la seguretat alimentària de les comunitats camperoles més... Llegir més