Fam i corrupció

Els corruptors i els corruptes causen fam i pobresa al tercer món

No totes les causes del problema de la fam al món estan produïdes per la intervenció i el caràcter egoista de les grans potències i els governs rics del Nord (tot i que sí la majoria). Com veurem a continuació, també hi ha causes que són internes i responsabilitat dels mateixos països pobres.

El Sud és ple de governants poc patriotes, poc humils i molts menys transparents, que prefereixen enriquir-se a través de la corrupció abans que lluitar per treure de la pobresa als seus ciutadans.

Alguns governants han preferit gastar-se els diners en monuments per l'engrandiment de la seva figura i no en polítiques de desenvolupament

Molts líders de països empobrits van preferir, un cop rebudes les primeres ajudes internacionals als anys 60 i 70, dedicar els nous ingressos a corrupteles o a grans monuments per a l'engrandiment de la seva figura i oblidar els projectes d'estímul per a la seva economia.

Tenien a les seves mans iniciar un procés de desenvolupament econòmic per al seu poble, però van preferir omplir-se les butxaques i afavorir els seus interessos privats. O, en altres casos, comprar armament per destinar-lo al gran nombre de guerres que afecten als països del tercer món.Les grans compres d'armament per part dels països pobres dificulten el progrés econòmic

Les grans compres d'armament per part dels països pobres dificulten el progrés econòmic

Si bé cal recordar que no tots els governants van actuar de la mateixa forma, sí que hi va haver (i, en molts casos, hi continua havent) una dinàmica d'actuació poc ètica i respectuosa amb els ciutadans.

Víctor de Paz Mena

El problema de la fam al món mata diàriament a milers de persones innocents

La fam és un dels problemes més greus del nostre planeta i que més morts injustes produeix. És possible solucionar aquesta situació i... Llegir més

El deute extern dels països pobres com a causa de fam

Entre l’any 1960 i el 1970 el Sud va ser persuadit perquè s’endeutés i aconseguís així més recursos per sortir de la... Llegir més

L’especulació alimentària causa fam i mata

Especular és adquirir un determinat producte no amb l’objectiu de gaudir-ne sinó amb el de vendre’l de... Llegir més

La febre dels agrocombustibles com a causa de la fam

En la variació de preus de les matèries primeres hi tenen també molt a veure els agrocombustibles. Davant l'encariment continuat... Llegir més

Lliurecanvisme imposat com a causa de la fam

Actualment el món funciona seguint un model lliurecanvista que segueix els interessos dels països del Nord i torna a... Llegir més

Les males pràctiques d'algunes grans corporacions multinacionals i transnacionals causen fam

Moltes de les grans empreses multinacionals i transnacionals acumulen un poder enorme. És per això que també s'han de considerar... Llegir més

El procés de descolonització i independència de les colònies

La descolonització va començar durant la segona meitat del segle XX, després de la Segona Guerra Mundial. Els països del Nord,... Llegir més

El canvi climàtic també causa fam

Queda clar que les causes més importants que provoquen la fam al món són conseqüència de l'acció de l'home. Tot i això, també cal esmentar... Llegir més

Àfrica, un dels continents amb més fam

Un cop enumerades les causes principals que provoquen la fam al nostre planeta ara cal veure quins són els països més afectats ... Llegir més

Lluitem contra la fam. T'hi apuntes?

Els projectes agropecuaris recolzats per Mans Unides tenen l'objectiu de millorar la seguretat alimentària de les comunitats camperoles més... Llegir més