Especulació alimentària

L’especulació alimentària causa fam i mata

Especular és adquirir un determinat producte no amb l’objectiu de gaudir-ne sinó amb el de vendre’l de nou aprofitant les fluctuacions del seu preu. Això és precisament el que està succeint en el mercat d’aliments, on els inversors especulen i provoquen que els preus pugin per sobre del seu valor real.

I això succeeix per falta de regulació i per l'absència de mecanismes d'estabilització dels preus. Precisament als anys 30 del segle passat es va portar a terme una liberalització dels mercats agrícoles i una eliminació a gran escala de les polítiques nacionals de control de preus: es va obrir el camí a la volatilitat del preu dels aliments bàsics.

L'especulació alimentària es produeix per la falta de valors ètics i humans dels inversors i per l'absència de regulació

L'especulació amb les matèries primeres ha crescut notablement arran de la crisi del mercat immobiliari i de la borsa de 2008. Davant la impossibilitat d'aconseguir beneficis amb la compra-venda d'immobles i a la borsa, molts especuladors s'han decantat per entrar als mercats d'aliments bàsics. Així ho explica Teresa Forcades, metgessa, teòloga i monja, en una entrevista recent a la televisió pública catalana.

Els inversors especuladors han marxat del mercat immobiliari, enfonsat per la crisi, i s'han instal•lat ara al mercat alimentari, més rendible

En total, podem dir que existeixen tres tipus de pràctiques especulatives:

1) Les que consisteixen en l'acaparament directe, o el que és el mateix, en emmagatzemar i mantenir fora del mercat un producte a l'espera que pugi el seu preu.

2) L'especulació en els mercats de futurs. El que es compra en aquest tipus de mercat no és exactament la matèria primera en si, sinó els contractes de venda anticipada entre productors i empreses distribuïdores. En aquests, els primers es comprometen a entregar una determinada quantitat de matèria primera alimentària i els segons a comprar a aquesta determinada quantitat. El mercat de futurs es va començar a desenvolupar a partir del segle XIX.

3) Les pràctiques que utilitzen l'enginyeria financera actual.

Víctor de Paz Mena

El problema de la fam al món mata diàriament a milers de persones innocents

La fam és un dels problemes més greus del nostre planeta i que més morts injustes produeix. És possible solucionar aquesta situació i... Llegir més

El deute extern dels països pobres com a causa de fam

Entre l’any 1960 i el 1970 el Sud va ser persuadit perquè s’endeutés i aconseguís així més recursos per sortir de la... Llegir més

La febre dels agrocombustibles com a causa de la fam

En la variació de preus de les matèries primeres hi tenen també molt a veure els agrocombustibles. Davant l'encariment continuat... Llegir més

Lliurecanvisme imposat com a causa de la fam

Actualment el món funciona seguint un model lliurecanvista que segueix els interessos dels països del Nord i torna a... Llegir més

Les males pràctiques d'algunes grans corporacions multinacionals i transnacionals causen fam

Moltes de les grans empreses multinacionals i transnacionals acumulen un poder enorme. És per això que també s'han de considerar... Llegir més

Els corruptors i els corruptes causen fam i pobresa al tercer món

No totes les causes del problema de la fam al món estan produïdes per la intervenció i el caràcter egoista de les grans potències i els... Llegir més

El procés de descolonització i independència de les colònies

La descolonització va començar durant la segona meitat del segle XX, després de la Segona Guerra Mundial. Els països del Nord,... Llegir més

El canvi climàtic també causa fam

Queda clar que les causes més importants que provoquen la fam al món són conseqüència de l'acció de l'home. Tot i això, també cal esmentar... Llegir més

Àfrica, un dels continents amb més fam

Un cop enumerades les causes principals que provoquen la fam al nostre planeta ara cal veure quins són els països més afectats ... Llegir més

Lluitem contra la fam. T'hi apuntes?

Els projectes agropecuaris recolzats per Mans Unides tenen l'objectiu de millorar la seguretat alimentària de les comunitats camperoles més... Llegir més