Desenvolupament humà|Definició|Concepte

Qui va encunyar el concepte Índex de Desenvolupament Humà?

Existeixen diverses definicions del concepte de desenvolupament humà, però el que és important tenir clar és:

  • Que el desenvolupament ha de referir-se més a les persones que no pas a països o a col·lectius, per això es sol parlar, precisament, de "desenvolupament humà".
  • Que el desenvolupament humà ha de referir-se a una concepció integral de la persona i, per tant, no només a les seves necessitats materials immediates, sinó a altres necessitats que no són menys importants, com ara l’educació o la sanitat.

    Desenvolupament humà|Definició|Concepte

Precisament, en el context d’aquestes consideracions, l’any 1990 es va publicar, per part del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), el primer Informe sobre el Desenvolupament Humà.

Aquest primer informe partia dels treballs de l’economista pakistanès Mahbub ul Haq, que per primera vegada definí l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH).

Quin és l'objectiu de la cooperació per al desenvolupament?

Per què existeix l'Índex de Desenvolupament Humà?

Com estan classificats els països en funció de l'IDH?

Què hi ha inclòs i què no a l'IDH?