Descolonització

El procés de descolonització i independència de les colònies

La descolonització va començar durant la segona meitat del segle XX, després de la Segona Guerra Mundial. Els països del Nord, davant uns moviments socials locals cada vegada més potents i perillosos que reclamaven el dret a la llibertat dels seus pobles, van abandonar les colònies i les hi van facilitar la independència. Aquest procés no va ser sempre tant sencill ja que en algunes regions van esclatar guerres i conflictes per l'alliberament. Finalment aquest es va produir, però els estats rics van deixar a les zones ocupades una herència perversa.

Van dibuixar, per als nous països, unes fronteres totalment artificials, sense tenir en compte fronteres naturals o unions ètniques, fet que va provocar i ho segueix fent en el dia d'avui un gran nombre de conflictes bèl·lics.

Els països europeus van deixar a les antigues colònies una herència perversa i van ajudar a crear països amb fronteres totalment artificials

Aquestes guerres, precisament, provoquen que molts governs es dediquin a invertir en armament abans que en altres partides bàsiques per al desenvolupament com l'educació, la sanitat o la cobertura social als més pobres. També provoquen la destrucció, la mort i la fam en el territori. I obliguen a moltes persones a abandonar les seves terres i a establir-se en camps de refugiats.

Víctor de Paz Mena

El problema de la fam al món mata diàriament a milers de persones innocents

La fam és un dels problemes més greus del nostre planeta i que més morts injustes produeix. És possible solucionar aquesta situació i... Llegir més

El deute extern dels països pobres com a causa de fam

Entre l’any 1960 i el 1970 el Sud va ser persuadit perquè s’endeutés i aconseguís així més recursos per sortir de la... Llegir més

L’especulació alimentària causa fam i mata

Especular és adquirir un determinat producte no amb l’objectiu de gaudir-ne sinó amb el de vendre’l de... Llegir més

La febre dels agrocombustibles com a causa de la fam

En la variació de preus de les matèries primeres hi tenen també molt a veure els agrocombustibles. Davant l'encariment continuat... Llegir més

Lliurecanvisme imposat com a causa de la fam

Actualment el món funciona seguint un model lliurecanvista que segueix els interessos dels països del Nord i torna a... Llegir més

Les males pràctiques d'algunes grans corporacions multinacionals i transnacionals causen fam

Moltes de les grans empreses multinacionals i transnacionals acumulen un poder enorme. És per això que també s'han de considerar... Llegir més

Els corruptors i els corruptes causen fam i pobresa al tercer món

No totes les causes del problema de la fam al món estan produïdes per la intervenció i el caràcter egoista de les grans potències i els... Llegir més

El canvi climàtic també causa fam

Queda clar que les causes més importants que provoquen la fam al món són conseqüència de l'acció de l'home. Tot i això, també cal esmentar... Llegir més

Àfrica, un dels continents amb més fam

Un cop enumerades les causes principals que provoquen la fam al nostre planeta ara cal veure quins són els països més afectats ... Llegir més

Lluitem contra la fam. T'hi apuntes?

Els projectes agropecuaris recolzats per Mans Unides tenen l'objectiu de millorar la seguretat alimentària de les comunitats camperoles més... Llegir més