Causes de la Fam

El problema de la fam al món mata diàriament a milers de persones innocents

La fam és un dels problemes més greus del nostre planeta i que més morts injustes produeix. És possible solucionar aquesta situació i facilitar el dret a la vida a les persones més pobres del món? Ho és.

 
00:00
Papa Francesc a la FAO contra la fam
"Urgeix una cultura de la solidaritat per eradicar la fam al món"
"Davant l'egoisme i la inèrcia, urgeix una cultura de la solidaritat per la real eradicació de la fam al món". El Papa Francesc va fer... Llegir més

Encara que també la pateixen els països del Nord en el que anomenem 'quart món'-actualment i per culpa de la crisi aquesta borsa de població està creixent notablemente-, on més afecta l'escassetat d'aliments és al Sud, en les regions afectades per el neocolonialisme econòmic i que són brutalment saquejades per les potències i les empreses transnacionals.

Mentre al món desenvolupat tenim, majoritàriament, abundància d’aliments i vivim plens de luxes i productes que molt sovint no necessitem, al Sud milers de persones moren cada dia per no poder comprar ni tan sols els aliments més bàsics. La situació no és nova i és precisament això el més preocupant. Que siguem capaços de permetre-la i mantenir-la en el temps, sabent el drama humà que suposa per a milers de famílies.

És possible solucionar aquesta greu situació i facilitar el dret a la vida a les persones més pobres del planeta? Ho és. I sobretot els governs del Nord en tenen la clau. Actualment al món vivim 7 mil milions de persones. I segons un estudi recent realitzat per la Organització per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO), la nostra capacitat productiva global podria arribar a alimentar-ne en total 12 mil milions.

Per tant, només caldria una bona gestió –s’entén ètica i allunyada de les ànsies de beneficis de les multinacionals actuals- de les matèries primeres per poder convertir el nostre en un món més just. Existeixen alternatives, un altre model és possible. I no només possible, sinó urgent.

Si bé és cert que els governs més poderosos del planeta es reuneixen periòdicament per tractar el problema alimentari i per buscar-hi solucions, també ho és que realment no posen tots els recursos disponibles per arribar a la seva eradicació. Per què? Doncs perquè volen mantenir un sistema que no alteri l’ordre actual i que segueixi beneficiant uns pocs per sobre de la resta.

Molt sovint al Nord, els ciutadans vivim d’esquenes a aquesta situació. No hi pensem, o no hi volem pensar perquè en el fons sabem que hi hauríem de fer alguna cosa. Potser, si coneguéssim més a fons la realitat, la gravetat de la situació i el caràcter inhumà i antiètic de moltes empreses i especuladors que afavoreixen la prolongació de la fam al món, adquiriríem una major consciència social.

L’objectiu d’aquest observatori sobre les causes de la fam serà precisament aquest, endinsar-nos en l’entramat fosc de les relaciones comercials internacionals i intentar detectar les causes que provoquen i mantenen la crisi alimentària als països menys industrialitzats.

Víctor de Paz Mena 

Vinyeta d'humor grafic Malagon de critica social
Comparteix vinyetes d'humor gràfic d'humoristes compromesos:

El deute extern dels països pobres com a causa de fam

Entre l’any 1960 i el 1970 el Sud va ser persuadit perquè s’endeutés i aconseguís així més recursos per sortir de la... Llegir més

L’especulació alimentària causa fam i mata

Especular és adquirir un determinat producte no amb l’objectiu de gaudir-ne sinó amb el de vendre’l de... Llegir més

La febre dels agrocombustibles com a causa de la fam

En la variació de preus de les matèries primeres hi tenen també molt a veure els agrocombustibles. Davant l'encariment continuat... Llegir més

Lliurecanvisme imposat com a causa de la fam

Actualment el món funciona seguint un model lliurecanvista que segueix els interessos dels països del Nord i torna a... Llegir més

Les males pràctiques d'algunes grans corporacions multinacionals i transnacionals causen fam

Moltes de les grans empreses multinacionals i transnacionals acumulen un poder enorme. És per això que també s'han de considerar... Llegir més

Els corruptors i els corruptes causen fam i pobresa al tercer món

No totes les causes del problema de la fam al món estan produïdes per la intervenció i el caràcter egoista de les grans potències i els... Llegir més

El procés de descolonització i independència de les colònies

La descolonització va començar durant la segona meitat del segle XX, després de la Segona Guerra Mundial. Els països del Nord,... Llegir més

El canvi climàtic també causa fam

Queda clar que les causes més importants que provoquen la fam al món són conseqüència de l'acció de l'home. Tot i això, també cal esmentar... Llegir més

Àfrica, un dels continents amb més fam

Un cop enumerades les causes principals que provoquen la fam al nostre planeta ara cal veure quins són els països més afectats ... Llegir més

Lluitem contra la fam. T'hi apuntes?

Els projectes agropecuaris recolzats per Mans Unides tenen l'objectiu de millorar la seguretat alimentària de les comunitats camperoles més... Llegir més