Canvi climàtic i fam

El canvi climàtic també causa fam

Queda clar que les causes més importants que provoquen la fam al món són conseqüència de l'acció de l'home. Tot i això, també cal esmentar, si el que es vol és fer un anàlisi rigorós de la situació, altres causes naturals.

Els fenòmens meteorològics castiguen amb força els territoris del sud, que molt sovint es veuen afectats per dures situacions de sequera o, en l'altre extrem, d'inundacions, que destrueixen la capacitat productiva dels camperols i arruïnen les seves possibilitats de subsistència.

També els terratrèmols són una desgràcia que castiga de manera especial als territoris més pobres, que tenen unes construccions més sensibles i menys adaptades a aquests fenòmens. Especialment destructiu va ser, per exemple, el sisme que l'any 2010 va afectar la capital d'Haití, Port-au-Prince. La regió, a hores d'ara, encara no s'ha recuperat d'aquell gran cop.

En aquest apartat caldria parlar també del canvi climàtic, de la desforestació i de les terribles conseqüències que aquests provoquen als països del Sud. En aquest sentit, cal evitar parlar de desastres naturals, ja que el canvi climàtic i les emissions de gasos d'efecte hivernacle estan provocats, en gran part, pels països rics. El canvi climàtic també contribueix a provocar sequeres i indundacions.

EUA és el responsable directe de la quarta part del total de gasos d'efecte hivernacle emesos a l'atmosfera

Estats Units, per exemple (país que no ha firmat el Protocol de Kioto), és responsable directe del 25% de les emissions totals de gasos d'efecte hivernacle.

Víctor de Paz Mena

El problema de la fam al món mata diàriament a milers de persones innocents

La fam és un dels problemes més greus del nostre planeta i que més morts injustes produeix. És possible solucionar aquesta situació i... Llegir més

El deute extern dels països pobres com a causa de fam

Entre l’any 1960 i el 1970 el Sud va ser persuadit perquè s’endeutés i aconseguís així més recursos per sortir de la... Llegir més

L’especulació alimentària causa fam i mata

Especular és adquirir un determinat producte no amb l’objectiu de gaudir-ne sinó amb el de vendre’l de... Llegir més

La febre dels agrocombustibles com a causa de la fam

En la variació de preus de les matèries primeres hi tenen també molt a veure els agrocombustibles. Davant l'encariment continuat... Llegir més

Lliurecanvisme imposat com a causa de la fam

Actualment el món funciona seguint un model lliurecanvista que segueix els interessos dels països del Nord i torna a... Llegir més

Les males pràctiques d'algunes grans corporacions multinacionals i transnacionals causen fam

Moltes de les grans empreses multinacionals i transnacionals acumulen un poder enorme. És per això que també s'han de considerar... Llegir més

Els corruptors i els corruptes causen fam i pobresa al tercer món

No totes les causes del problema de la fam al món estan produïdes per la intervenció i el caràcter egoista de les grans potències i els... Llegir més

El procés de descolonització i independència de les colònies

La descolonització va començar durant la segona meitat del segle XX, després de la Segona Guerra Mundial. Els països del Nord,... Llegir més

Àfrica, un dels continents amb més fam

Un cop enumerades les causes principals que provoquen la fam al nostre planeta ara cal veure quins són els països més afectats ... Llegir més

Lluitem contra la fam. T'hi apuntes?

Els projectes agropecuaris recolzats per Mans Unides tenen l'objectiu de millorar la seguretat alimentària de les comunitats camperoles més... Llegir més