Agrocombustibles

La febre dels agrocombustibles com a causa de la fam

En la variació de preus de les matèries primeres hi tenen també molt a veure els agrocombustibles. Davant l'encariment continuat del preu del petroli, està augmentant la rentabilitat dels agrocombustibles, cosa que vol dir que cal dedicar més matèria primera cap a aquest sector.

En aquest context, s'han convertit en un producte atractiu per uns especuladors que contribueixen a l'alça dels preus. 

Diversos països com per exemple Brasil, Indonesia i Nigeria s'han enfocat cap a l'exportació de productes per al mercat dels agrocarburants, disminuint la seva producció alimentària o, sobretot, augmentant el seu nombre de terres agrícoles a base de destruir els boscos i les selves, contribuint a la desforestació.

Brasil, Indonèsia i Nigèria han disminuït la producció alimentària per augmentar la de protuctes pel mercat dels agrocarburants

Això provoca que els mateixos agrocumbustibles, consumits amb l'objectiu de conservar el mediambient, acabin perdent la seva raó de ser i contribueixin a la desforestació.

D'aquesta manera, si bé es veritat que els biocarburants redueixen entre al voltant d'un 35% les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera, també és cert que la desforestació representa un 25% de les emissions totals de carboni i s'alça com una de les principals fonts de gasos d'efecte hivernacle.

Víctor de Paz Mena

El problema de la fam al món mata diàriament a milers de persones innocents

La fam és un dels problemes més greus del nostre planeta i que més morts injustes produeix. És possible solucionar aquesta situació i... Llegir més

El deute extern dels països pobres com a causa de fam

Entre l’any 1960 i el 1970 el Sud va ser persuadit perquè s’endeutés i aconseguís així més recursos per sortir de la... Llegir més

L’especulació alimentària causa fam i mata

Especular és adquirir un determinat producte no amb l’objectiu de gaudir-ne sinó amb el de vendre’l de... Llegir més

Lliurecanvisme imposat com a causa de la fam

Actualment el món funciona seguint un model lliurecanvista que segueix els interessos dels països del Nord i torna a... Llegir més

Les males pràctiques d'algunes grans corporacions multinacionals i transnacionals causen fam

Moltes de les grans empreses multinacionals i transnacionals acumulen un poder enorme. És per això que també s'han de considerar... Llegir més

Els corruptors i els corruptes causen fam i pobresa al tercer món

No totes les causes del problema de la fam al món estan produïdes per la intervenció i el caràcter egoista de les grans potències i els... Llegir més

El procés de descolonització i independència de les colònies

La descolonització va començar durant la segona meitat del segle XX, després de la Segona Guerra Mundial. Els països del Nord,... Llegir més

El canvi climàtic també causa fam

Queda clar que les causes més importants que provoquen la fam al món són conseqüència de l'acció de l'home. Tot i això, també cal esmentar... Llegir més

Àfrica, un dels continents amb més fam

Un cop enumerades les causes principals que provoquen la fam al nostre planeta ara cal veure quins són els països més afectats ... Llegir més

Lluitem contra la fam. T'hi apuntes?

Els projectes agropecuaris recolzats per Mans Unides tenen l'objectiu de millorar la seguretat alimentària de les comunitats camperoles més... Llegir més