Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Els ODS van ser aprovats el 2015 com a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible

Són una crida universal a l'adopció de mesures per a posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir unes certes condicions de pau i prosperitat

La imatge universal que conté els 17 ODS aprovats per l'ONU l’any 2015, i que en català ha estat elaborada pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, CADS, de la Generalitat de Catalunya. En format text literal ens permet llistar els 17 actuals i següents ODS:

Objectiu 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes

Objectiu 2. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible

Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats

Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom

Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes

Objectiu 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones

Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones

Objectiu 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom

Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació

Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països

Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest

Objectiu 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible

Objectiu 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat

Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

Objectiu 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

Com ja es va fer amb els ODM, els actuals 17 ODS es concreten en diverses metes, cadascuna de les quals té múltiples indicadors específics per mesurar el seu grau d’avenç i/o assoliment.

Es pot trobar tota aquesta informació, principalment, a la web de referència de l'ONU pels ODS.

 

La cooperació pel desenvolupament a nivell internacional multilateral

Conté els 17 objectius d'aplicació universal que regeixen els esforços dels països per aconseguir un món sostenible l'any 2030

Pinzellades històriques sobre política multilateral internacional

Mans Unides i l'Agenda 2030 pels ODS

Una mica d'història des dels anys 60

Una mica més d'història de la política multilateral mundial

El concepte 0,7%, percentatge del PIB fixat per l'ONU com ajuda al desenvolupament

Els ODS son accions per avançar en el camí de la pau i el desenvolupament humà

Es tracta d'un compromís per a reduir la pobresa extrema mitjançant vuit objectius que augmentaven l'esperança i les oportunitats de... Llegir més