Els anys 70-90: la fam, l'AOD (0,7%), el deute extern i els ODM2000

Una mica més d'història de la política multilateral mundial

En els anys 60 i 70 anirà finalitzant el procés de descolonització, però apareixeran noves realitats polítiques que afectaran també a la lluita contra les xacres principals de la humanitat que, com la fam, lluny de desaparèixer havien empitjorat.

La política mundial quedarà emmarcada per la Guerra Freda, que no acabarà fins al 1989 amb la caiguda del mur Berlín. Però també incidirà amb força una altra realitat paral·lela, en certs aspectes, a la de la guerra freda: la classificació del món en països desenvolupats i països en desenvolupament, fet que, a partir de llavors, marcarà –i ho continua fent bastant encara actualment- la política multilateral de les Nacions Unides i d'altres organitzacions internacionals.

La cooperació pel desenvolupament a nivell internacional multilateral

Conté els 17 objectius d'aplicació universal que regeixen els esforços dels països per aconseguir un món sostenible l'any 2030

Els ODS van ser aprovats el 2015 com a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible

Són una crida universal a l'adopció de mesures per a posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir unes certes condicions de pau i... Llegir més

Pinzellades històriques sobre política multilateral internacional

Mans Unides i l'Agenda 2030 pels ODS

Una mica d'història des dels anys 60

El concepte 0,7%, percentatge del PIB fixat per l'ONU com ajuda al desenvolupament

Els ODS son accions per avançar en el camí de la pau i el desenvolupament humà

Es tracta d'un compromís per a reduir la pobresa extrema mitjançant vuit objectius que augmentaven l'esperança i les oportunitats de... Llegir més