Els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni 2000-2015

Els ODS son accions per avançar en el camí de la pau i el desenvolupament humà

Es tracta d'un compromís per a reduir la pobresa extrema mitjançant vuit objectius que augmentaven l'esperança i les oportunitats de la població de tot el món

L’any 2000, l’Assemblea General de les Nacions Unides reunida a Nova York en Cimera de Caps d’Estat i de Govern del 6 al 8 de setembre, aprovà l’anomenada “Declaració del Mil·lenni de Nacions Unides”.

 Aquesta declaració conté, encara que no formulats explícitament com a tals, els que poc després les mateixes Nacions Unides van acabar identificant com un grup de 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, ODM, cadascun d’ells amb metes específiques, que s’acabaren desglossant en un conjunt de 21 fites d’aspectes de desenvolupament al món per assolir al període 2000-2015 (cada fita amb els indicadors per mesurar el seu nivell d’assoliment). Per citar aquí algunes fites, a tall d’exemples clars i il·lustratius del que s’estava parlant:

- Reduir a la meitat (1990-2015) el percentatge de persones que passen fam al món

- Haver reduït i alentit la pèrdua de diversitat biològica el 2010

- Lluitar de forma integral amb el deute dels països en vies de desenvolupament

De llavors ençà, les Nacions Unides i les organitzacions internacionals multilaterals d’una banda i, sobretot, les organitzacions i expressions de la societat civil, de l’altra, van transformar aquests ODM en una mena de “programa mínim” que permetés dir-nos que estàvem progressant en la construcció d’un món millor, més just i més equitatiu.

 Aquest  anhel  ja traslluïa dues realitats molt diferents i importants:

- Una de molt clara i explícita per gairebé tothom: l’escandalosa i crua realitat relativa als reptes més bàsics de la vida humana al planeta, que se suposava que coses que estarien del tot erradicades, en canvi fins i tot s’havien agreujat, com la fam al món.

 _ Una altra menys reconeguda, però també clara per molta gent, com és el fracàs, des del punt de vista del desenvolupament humà sostenible, del neoliberalisme en tant que construcció d’un determinat tipus de  globalització econòmica.

Precisament aquesta darrera constatació té molt a veure amb dues dinàmiques ben significatives dels anys 90. D’una banda, com hem dit, la forta penetració de les polítiques de globalització econòmica neoliberal i, d’altra banda, contradictòriament, l’eclosió d’una “edat d’or” de les Nacions Unides, amb les seves cimeres més importants i progressistes (com les de la terra de Ríu i la de la  dona de Pequín).

Això només es pot explicar per la finalització de la Guerra Freda i per la lluita política en el si de l'ONU entre els països desenvolupats i en desenvolupament.

De fet la Cimera del Mil·lenni del 2000 és un moment àlgid d’aquesta lluita que posava de manifest el fracàs ambiental, social i econòmic de la globalització econòmica neoliberal, que es feia del tot evident per la necessitat mateixa de definir uns ODM.

 

La cooperació pel desenvolupament a nivell internacional multilateral

Conté els 17 objectius d'aplicació universal que regeixen els esforços dels països per aconseguir un món sostenible l'any 2030

Els ODS van ser aprovats el 2015 com a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible

Són una crida universal a l'adopció de mesures per a posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir unes certes condicions de pau i... Llegir més

Pinzellades històriques sobre política multilateral internacional

Mans Unides i l'Agenda 2030 pels ODS

Una mica d'història des dels anys 60

Una mica més d'història de la política multilateral mundial

El concepte 0,7%, percentatge del PIB fixat per l'ONU com ajuda al desenvolupament