Valoració de Mans Unides sobre els acords de Cancún

Mans Unides reconeix que aquests acords poden posar les bases per a la lluita contra el canvi climàtic en els propers anys, i que per això serà necessari treballar en la propera COP 17 a Sud-Àfrica.

Després de dues setmanes d'intensos treballs de negociació, els 194 països participants en la 16 ª Conferència de les Parts (COP16) van aprovar per consens, a excepció de Bolívia, els Acords de Cancún.

En aquest document, les parts reconeixen la necessitat d'evitar una pujada de la temperatura de la superfície de la terra per sobre de 2 º C, i d'una possible revisió d'aquesta xifra abans del 2015 per passar a un compromís de 1.5 º C.

Així mateix s'assumeix, per primera vegada en el marc de les Nacions Unides, la necessitat que els països desenvolupats aconsegueixin una disminució d'emissions d'entre un 25 i un 40% per al 2020, prenent com a any base 1990.

L'acord a més convida especialment a països emissors importants, actualment fora de Kyoto (com els Estats Units, Xina, Índia o Brasil) a que assumeixin fites voluntàries de reducció d'emissions coherents amb l'objectiu comú de la Convenció.

En matèria de finançament es ratifica i s'ancora en la Convenció el compromís dels països desenvolupats d'un fons d'arrencada ràpid o fast start "de 30.000 milions de dòlars per al període 2010-2012 per enfrontar el canvi climàtic en els països en desenvolupament .

Per al llarg termini s'estableix el Fons Verd en el qual els països desenvolupats mobilitzaran 100.000 milions de dòlars anuals el 2020 sota l'autoritat de la Convenció Marc de Nacions Unides de Canvi Climàtic en coordinació amb el Banc Mundial.

Mans Unides celebra que els compromisos de finançament s'inscriguin dins de les Nacions Unides, tot i que considera que els fons esmentats són clarament insuficients respecte de les necessitats per a finançar processos de mitigació i d'adaptació en els països en desenvolupament (100 mil milions de dòlars a partir de 2013 i 200 mil milions de dòlars per a tots dos apartats a partir del 2020).

La nostra ONG també considera que els fons han de provenir en gran mesura de fonts públiques i ha de prioritzar l'accés als països més vulnerables, Àfrica i petits estats insulars.

En adaptació, Mans Unides reconeix els avenços aconseguits a Cancún que estableixen la creació d'un comitè d'adaptació per consolidar entre altres temes l'intercanvi d'experiències, la capacitació i la prevenció de riscos i danys.

En aquest comitè es fa menció específica a la importància d'un enfocament participatiu que tingui en compte la perspectiva de gènere, així com promoure mesures de coordinació i cooperació a nivell nacional, regional i internacional en resposta a les migracions provocades pel canvi climàtic.

L'acord també reconeix per primera vegada el mecanisme REDD + (reducció d'emissions per desforestació i degradació forestal evitada en els països en desenvolupament) com a instrument de mitigació, i la necessitat d'una corresponent compensació econòmica.

En aquesta decisió s'afirma explícitament la necessitat de fomentar la participació efectiva de poblacions indígenes i poblacions locals, així com la necessitat d'aplicar aquesta eina amb enfocament de gènere.

Mans Unides valora la incorporació d'aquest instrument a la lluita contra el canvi climàtic, però al mateix temps urgeix l'establiment de criteris clars socials i ambientals que garanteixin que aquest mecanisme beneficiarà les poblacions indígenes i autòctones i al medi ambient.

Finalment, pel que fa a la forma legal de l'acord, Mans Unides valora que si bé Cancún ha suposat un gran avenç respecte a Copenhaguen, queda encara molt per fer perquè el proper any a la COP17 de Durban s'aprovi un acord jurídicament vinculant i definitiu que freni l'escalfament global.

També esperem que el futur acord s'incorpori als principals països contaminants com la Xina i EUA, i asseguri que les poblacions més afectades pel canvi climàtic, fonamentalment en països en desenvolupament, compten amb el finançament justa, necessària, adequada i predictible amb tot allò que efectes.

Més Notícies ONG que et poden interessar

Mans Unides destina prop de 36 milions d'euros a projectes de desenvolupament a Àfrica, Amèrica i Àsia
Mans Unides ha publicat la Memòria Institucional de 2018 en la qual rendeix comptes del treball realitzat en l'àmbit de la cooperació al... Llegir més
La religiosa igualadina va estar sempre molt a prop de Mans Unides
Divendres 21 de juny va morir inesperadament la Tere Nogué (1944-2019), missionera igualadina que va dedicar tota la seva vida a ajudar els... Llegir més
Comença al Senegal el Conveni finançat per Mans Unides i la Cooperació Espanyola
El 12 de juny es va donar llum verda al Conveni denominat «Desenvolupament rural sostenible, governança democràtica i apoderament... Llegir més

Afegeix un comentari