30 de juliol, Dia Mundial contra el Tràfic de Persones, una forma d'esclavitud moderna

225.000 casos de tràfic constatats en el món, xifra que des de 2015 no ha deixat d'incrementar-se anualment coincidint amb l'augment de les dades de la fam i la pobresa.

El tràfic de persones es defineix per la captació, trasllat o recepció de persones amb finalitats d'explotació mitjançant l'amenaça o altres formes de coacció, rapte, abús de poder... Aquesta explotació inclou la derivada de la prostitució i d'altres formes d'explotació sexual.
Múltiples factors afavoreixen que es produeixin situacions de tràfic: per exemple, néixer en una llar pobra i en una família monoparental, pertànyer a una minoria ètnica, a una família desestructurada...

La pobresa és una de les principals causes del tràfic i la xifra de persones que passen fam en el món no ha parat de pujar des de 2015, any en què també es va donar un considerable repunt de casos comptabilitzats de tràfic, arribant als gairebé 25.000 només en aquell any, i sent una xifra que continua en ascens. Segons l'últim informe de l'ONU, les estimacions actuals indiquen que prop de 690 milions de persones en el món pateixen fam, i la pandèmia del coronavirus podria sumar uns 130 milions de persones més a les quals estarien en risc de patir fam severa a la fi de 2020.

Una nova tendència està sorgint en els últims tres anys en el sud-est asiàtic, el major mercat de prostitució del món: el «trànsit de núvies» cap a la Xina. El context en el qual es troben les dones en aquestes regions no és fàcil: la discriminació i la violència contra la dona s'estén per països com Laos, Myanmar i Tailàndia, on dones i nenes són les responsables d'obtenir els ingressos familiars, perquè en nombroses ocasions els homes cauen en el consum d'alcohol i drogues il·lícites. A més, l'accés a l'educació i la salut és molt limitat, així com la disponibilitat d'aigua, electricitat i infraestructures bàsiques.

«La pobresa obliga moltes dones a emigrar per a treballar en el servei domèstic, en restaurants i, sobretot, en la prostitució», explica Patricia Garrido responsable de projectes de Mans Unides en el sud-est-asiàtic.

És el cas de moltes minories ètniques, en les quals les nenes són obligades a tenir relacions sexuals des de molt joves i, a causa de la política de fill únic que la Xina ha tingut per dècades, existeix un dèficit de dones respecte a homes que augmenta la pressió de la Xina sobre països fronterers, la qual cosa suposa que cada vegada més noies siguin venudes a la Xina per a matrimonis forçats, pels quals paguen entre 10.000-20.000 dòlars.

El soci local de Mans Unides a Tailàndia, Alliance Anti Trafic (AAT), assegura que la pandèmia ha empitjorat molt la situació de les víctimes de tràfic: amb els prostíbuls tancats a causa del confinament, moltes noies s'han quedat sense ingressos ni res a menjar. A més, tenen menys accés als serveis bàsics, ja que la prostitució és il·legal a Tailàndia i se'ls ha denegat l'ajuda governamental prevista per als qui haguessin perdut la seva ocupació. Així mateix, amb els prostíbuls tancats, moltes noies s'han introduït en el mercat de la prostitució en línia, trobant clients a través de xarxes socials.

AAT també adverteix que moltes dones que han perdut la seva ocupació a causa del confinament, emigraran o entraran en la prostitució per a poder sobreviure.

Per a combatre aquesta situació, Mans Unides col·labora estretament amb AAT en iniciatives i projectes posats en marxa a Laos, Myanmar i Tailàndia, països on es produeix la concentració més gran de tràfic i tràfic de persones. Les víctimes són nenes que tenen relacions sexuals des de molt joves i passen a ser propietat dels homes. Sovint, aquestes noies desconeixen els mecanismes d'ajuda, i les noves formes de captació i explotació virtual basades en l'ús de les noves tecnologies i xarxes socials compliquen la identificació dels delinqüents, la qual cosa dificulta poder combatre aquests crims. Igualment, el desplaçament de les víctimes a les zones frontereres, on els mecanismes de protecció institucionals escassegen, tampoc facilita la lluita contra la tracta.

Per a protegir a aquestes dones i activar els mecanismes que permetin disminuir el risc de sofrir aquests delictes, Alliance Anti Trafic ha creat i implementat, amb l'ajuda de Mans Unides, un sistema de detecció i notificació de casos de tràfic de persones, que permet identificar a les víctimes d'abús sexual o tracta i a aquelles en risc de ser-ho. Per a això, forma a exvíctimes de tràfic, per a ser «agents del canvi» en les seves comunitats i que puguin ser testimonis fiables en els tribunals, així com a voluntaris que conformen una àmplia xarxa de detecció i notificació de casos de tràfic i explotació de persones.

I aquí, la delegació de Barcelona de Mans Unides col·labora estretament amb la Congregació de Germanes Oblates de Barcelona, entitat de referència en l'assistència a dones que es troben en contextos de prostitució i tracta amb finalitats d'explotació sexual.

Més Notícies ONG que et poden interessar

El nostre relat d'aquests quatre mesos en què el món s'ha sumit en una crisi global que ha afectat la vida de milions de persones.
Encara que la lògica obliga a suspendre presencialment aquest Sant Jordi extraordinari, Mans Unides ho manté virtualment
Mans Unides publica la seva Memòria Institucional en la qual rendeix comptes del treball realitzat en 2019 en l'àmbit de la cooperació al... Llegir més

Afegeix un comentari