Mans Unides i la Cooperació per al desenvolupament

Ara mateix i, amb perspectiva històrica, des de sempre pels ODS!

Tal i com està dit i presentat abastament en tota la web, som una oenegé contra les pobreses del món i, per això, una oenegé de Cooperació per al Desenvolupament (ONGD).

La cooperació per al desenvolupament al món ha anat evolucionant força al llarg del temps i, actualment i pel que fa al nivell internacional multilateral de les Nacions Unides, es contempla com a motor de l'Agenda 2030 pels Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS.

Però també és interessant adonar-se que aquestes realitats vénen de més lluny i que, fins i tot, anys ençà la nostra pròpia organització fou capdavantera en la definició i desenvolupament d'aquestes agendes de lluita; així fou, per exemple, en el cas del "Decenni de lluita pel desenvolupament" dels anys 60.

Però per ser fidels amb la història, convé ressenyar també els impediments produïts per altres poderosos actors mundials que han anat cercant l'augment de les seves voluntats i perspectives particulars de lucre i poder. Seria ingenu presentar aquests nous Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, de l'Agenda 2030 sense recordar que les polítiques d'ajust estructural neoliberals –Consens de Washington- van ser hegemòniques des dels anys 80 i fins, com a mínim, la primera dècada dels 2000, i que van empitjorar moltes de les xacres actuals dels països en vies de desenvolupament.

Malauradament, fa molts anys que percebem i patim reptes que, a la fi del període d'acció previst, no hem estat capaços de resoldre i que, per tant, ha calgut anar actualitzant des de molts punts de vista: tots recordem els ODM (2000-2015) del mil·lenni i les accions proposades per intentar assolir-los i els seus escassos resultats.

Josep Xercavins