Mans Unides amb l’Agenda 2030 pels Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS

L’ONU aborda la Cooperació per al Desenvolupament segons aquesta Agenda i Objectius

Tal i com està dit i presentat abastament en tota la web, som una oenegé contra les pobreses del món i, per això, una oenegé de Cooperació per al Desenvolupament (ONGD).

La cooperació per al desenvolupament al món ha anat evolucionant força al llarg del temps i, actualment i pel que fa al nivell internacional multilateral de les Nacions Unides, es contempla com a motor de l’Agenda 2030 pels Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS.

Aqueta agenda és un nou repte en els nous escenaris internacionals i globals, un pla d'acció en favor de les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i les aliances. L’erradicació de "les pobreses" en totes les seves formes, inclosa des de la pobresa extrema fins l'assoliment de la pau, é el requisit indispensable per a aconseguir el desenvolupament sostenible que es planteja en les seves tres dimensions: econòmica, ambiental i social.

El món actual s'ha de preparar per afrontar grans desafiaments que, inevitablement, obliguen a "canvis de paradigmes" en la cerca d’un model de desenvolupament humà sostenible com a nou compromís universal.
Per tal de fer-ho, des de l'any 2015 el món s'ha anat dotant d'un conjunt de plans d'acció consensuats i projectats a quinze anys vista pel que fa a objectius concrets i lluites a executar. Per això es parla i parlem de les agendes 2030 pels ODS.

Tradicionalment el món d'organitzacions en lluita contra les diverses pobreses i el món de les Nacions Unides han anat treballant bastant de bracet. Fins a tal punt en el nostre cas que, actualment, Mans Unides se sent compromesa en el suport explícit a l'Agenda 2030 pel Desenvolupament i, en concret, amb el treball per l'assoliment dels ODS.

No podria ser d'altra manera, ja que les grans causes de Mans Unides són les mateixes –com es veurà- que recullen, sobretot, els primers ODS: la lluita contra la pobresa i la fam, per a la salut i el benestar i per una educació de qualitat, en tots els casos i de per se amb l'exigència ineludible de la transversalitat de l'equitat de gènere.

Així és com estem treballant pels ODS, com a mínim pels més identificables amb les necessitats humanes més bàsiques, encara que en el dia a dia dels nostres projectes, campanyes i activitats ho vulguem mostrar/relacionar més o menys.

Aquests objectius cobreixen totes les polítiques públiques domèstiques, l'acció exterior i la cooperació per al desenvolupament

Metes mundials per a aconseguir erradicar la pobresa extrema, combatre la desigualtat i la injustìcia i assolir el canvi climàtic