Avís Legal a voluntaris

Mans Unides, campanya contra la fam, NIF: G28567790, Direcció: c / Barquillo, núm. 38 - 28004 Madrid, tel: 917.003.877, e-mail: protecciondedatos@manosunidas.org, l'informa que les dades facilitades en el present formulari seran tractades amb la finalitat de valorar la seva sol·licitud de col·laboració en la nostra organització en qualitat de voluntari i, si així ho manifesta, l'enviament de notícies sobre la nostra activitat a l'adreça de correu electrònic que ens ha facilitat.

La base jurídica per al tractament de les dades és el consentiment atorgat amb la signatura del present document. Les dades de la seva sol·licitud es conservaran per 1 any; si passat aquest termini no s'ha incorporat a Mans Unides, la sol·licitud s'eliminarà.

Els interessats poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició dirigint-se per escrit a Mans Unides, acreditant degudament la seva identitat. També tenen dret a retirar el consentiment prestat i a reclamar davant l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es).