Cristina Antolín

Cristina Antolin dret a la salut

Metge, missionera a Camerun

La gent es mor als passadissos per falta d'atenció sanitària pública "