Publicacions ONG Mans Unides

Segueix les publicacions de l'ONG Mans Unides

Descarrega't els butlletins, les memòries anuals, les auditories, el llibre de projectes, els estatuts, els codis de conducta i altres publicacions de Mans Unides.

En l'àmbit nacional, Mans Unides ONG llança 4 butlletins anuals en els quals recull tota la seva activitat dels últims mesos.

En aquestes revistes, que acostumen a tenir més de 30 pàgines, podem trobar entrevistes a les nostres contraparts, informes econòmics, reportatges sobre com evolucionen els nostres projectes, així com articles d'opinió sobre el món i la nostra ONG.

A més d'aquestes revistes, Mans Unides publica cada any la seva Memòria Econòmica, Auditoria i Llibre de Projectes, que permeten completar la informació que els nostres socis i reben de la nostra ONG.

Finalment, en aquesta secció podràs llegir i descarregar els Estatuts i el Codi de Conducta de Mans Unides ONG, a part d'altres publicacions futures que es vagin afegint.

T'animem a llegir les nostres revistes i al fet que les difonguis entre els teus familiars i amics per tal que puguin conèixer i interessar per la tasca de Mans Unides ONG.

Esperem que gaudeixis de les nostres publicacions, en les que s'impliquen un gran nombre dels nostres voluntaris i col·laboradors.

Si vols estar al dia d'aquestes publicacions, t'animem a entrar en aquesta secció i omplir el formulari que tens a dalt. D'aquesta manera, seràs el primer a saber quan llancem un nou número.

Mans Unides es fonamenta en els valors de la Doctrina Social de l'Església Catòlica

Mans Unides és una ONG de desenvolupament de l'Església Catòlica a Espanya per l'ajuda, promoció i progrés dels països del tercer mó. El... Llegir més

L'organització no governamental Mans Unides és una ONG de voluntaris que lluita contra la fam i la pobresa al món

Una de les grans fortaleses de Mans Unides és que ens caracterisamos per ser una organització composta majoritàriament per voluntaris,... Llegir més

Mans Unides és una de les principals ONG per al desenvolupament a Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i Oceania

Mans Unides és una organització no gubertamental per al desenvolupament que té com a objectiu portar a transformacions i canvis socials... Llegir més

Mans Unides manté relacions externes nacionals i internacionals amb organismes i xarxes

A causa de la globalització que vivim en l'actualitat, és necessària l'existència de relacions entre persones , països i continents el que... Llegir més

Mans Unides, una ONG amb presència a tota Espanya

L'ONG Mans Unides està conformada per 71 delegacions regionals a Espanya. Cada delegació regional de l'ONG està formada al seu torn per... Llegir més

Descarrega't els butlletins de Mans Unides

Descarrega't les memòries, auditories i llibres de projectes de Mans Unides

Descarrega't documents de Mans Unides

Vols conèixer l'origen i la història de l'ONG Mans Unides?

Mans Unides va néixer l'any 1959 com una acció puntual quan Dones d'Acció Catòlica Espanyola van organitzar la primera Campanya contra la... Llegir més

La sensibilització és una de les tasques primordials de l'ONG Mans Unides

Un dels principals objectius de Mans Unides és donar a conèixer i denunciar davant la societat espanyola l'existència de la fam i el... Llegir més

Una organització no governamental compromesa amb la transparència

Mans Unides és una organització compromesa fermament amb la transparència dels seus fons; de fet un dels nostres valors com a institució,... Llegir més

Mans Unides, als mitjans de comunicació

El paper dels mitjans de comunicació és clau en la difusió dels nostres missatges de conscienciació, orientats a canviar mentalitats i... Llegir més