ONG Internacional

Mans Unides manté relacions externes nacionals i internacionals amb organismes i xarxes

A causa de la globalització que vivim en l'actualitat, és necessària l'existència de relacions entre persones , països i continents el que enriqueix l'actuar de la nostra organització.

Perquè els projectes de la nostra organització siguin materialitzats d'una forma coordinada i apropiada per assolir els objectius traçats, la nostra ONG forma part de diversos organismes internacionals i nacionals:

 • Consell Pontifici Cor Unum, organisme de la Santa Seu que coordina les institucions catòliques de tot el món dedicades al desenvolupament ia la caritat.
 • CIDSE, Cooperació Internacional per al Desenvolupament i la Solidaritat, aliança de 16 organitzacions catòliques d'Europa i Nord Amèrica.
 • CONCORD, Confederació per a la Cooperació d'ONGD per a l'Ajuda i el Desenvolupament, de la qual formen part més de 1.600 organitzacions europees.
 • CONGDE, Coordinadora d'ONGD per al Desenvolupament d'Espanya, formada per organitzacions membre i coordinadores autonòmiques dedicades a la cooperació internacional.
 • Fundació Sud, entitat independent i sense ànim de lucre dedicada a promoure la sensibilització social i l'estudi dels països empobrits.
 • Pacte Global Contra la Pobresa, lloc de trobada de 20 coordinadores autonòmiques i regionals d'ONG, així com de nombrosos consells de cooperació i grups de treball.
 • Aliança espanyola contra la Pobresa, aliança formada per més de mil ONGD, moviments socials, sindiciales, religiosos, ecologistes i de societat civil en general.
 • Fòrum de Laics, via de coordinació de les associacions catòliques a Espanya.
 • Consell Nacional de Missions, òrgan de coordinació missionera a Espanya.
 • Comissió Espanyola d'Apostolat Seglar (CEAS), òrgan per impulsar l'acció pastoral comuna de l'Església a Espanya.
 • Fons de Nova Evangelització, creat el 1997 per la Conferència Episcopal Espanyola per atendre les sol·licituds de projectes pastorals que no troben altres mitjans d'ajuda.
 • Plataforma del Voluntariat d'Espanya, xarxa que agrupa les organitzacions més significatives de voluntariat a Espanya.

Mans Unides es fonamenta en els valors de la Doctrina Social de l'Església Catòlica

Mans Unides és una ONG de desenvolupament de l'Església Catòlica a Espanya per l'ajuda, promoció i progrés dels països del tercer mó. El... Llegir més

L'organització no governamental Mans Unides és una ONG de voluntaris que lluita contra la fam i la pobresa al món

Una de les grans fortaleses de Mans Unides és que ens caracterisamos per ser una organització composta majoritàriament per voluntaris,... Llegir més

Mans Unides és una de les principals ONG per al desenvolupament a Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i Oceania

Mans Unides és una organització no gubertamental per al desenvolupament que té com a objectiu portar a transformacions i canvis socials... Llegir més

Mans Unides, una ONG amb presència a tota Espanya

L'ONG Mans Unides està conformada per 71 delegacions regionals a Espanya. Cada delegació regional de l'ONG està formada al seu torn per... Llegir més

Segueix les publicacions de l'ONG Mans Unides

Descarrega't els butlletins, les memòries anuals, les auditories, el llibre de projectes, els estatuts, els codis de conducta i altres... Llegir més

Descarrega't els butlletins de Mans Unides

Descarrega't les memòries, auditories i llibres de projectes de Mans Unides

Descarrega't documents de Mans Unides

Vols conèixer l'origen i la història de l'ONG Mans Unides?

Mans Unides va néixer l'any 1959 com una acció puntual quan Dones d'Acció Catòlica Espanyola van organitzar la primera Campanya contra la... Llegir més

La sensibilització és una de les tasques primordials de l'ONG Mans Unides

Un dels principals objectius de Mans Unides és donar a conèixer i denunciar davant la societat espanyola l'existència de la fam i el... Llegir més

Una organització no governamental compromesa amb la transparència

Mans Unides és una organització compromesa fermament amb la transparència dels seus fons; de fet un dels nostres valors com a institució,... Llegir més

Mans Unides, als mitjans de comunicació

El paper dels mitjans de comunicació és clau en la difusió dels nostres missatges de conscienciació, orientats a canviar mentalitats i... Llegir més