ONG de l'Església Catòlica

Mans Unides es fonamenta en els valors de la Doctrina Social de l'Església Catòlica

Mans Unides és una ONG de desenvolupament de l'Església Catòlica a Espanya per l'ajuda, promoció i progrés dels països del tercer mó. El seu actuar aquesta guiat pels principis de l'Església Catòlica, sent fidels als valors que la representa.

 
00:00

La visió de la nostra organització està fonamentada en l'Evangeli i la doctrina social de l'Església Catòlica; tenim com a objectiu que amb la nostra ajuda cada persona, home i dona, en virtut de la seva dignitat i igualtat fonamental, sigui capaç de ser per si mateix, agent responsable de la seva millora material, del seu progrés moral, del seu desenvolupament espiritual i del gaudi d'una vida digna.

Mans Unides té una estructura diocesana a on els seus membres exerceixen lliurement el seu compromís de caritat cristiana, treball per la justícia i opció pels pobres, col·laborant units en la forma establerta en els estatuts.

Igualment, Mans Unides es relaciona amb diversos organismes nacionals i internacionals, on alguns també actuen conforme els principis i valors de l'Església Catòlica, dins d'aquests es troben:

  • Consell Pontifici Cor Unum, organisme de la Santa Seu que coordina les institucions catòliques de tot el món dedicades al desenvolupament i la caritat.
  • CIDSE, Cooperació Internacional per al Desenvolupament i la Solidaritat, Aliança de 16 organitzacions catòliques d'Europa i Nord Amèrica.
  • Fòrum de Laics, causi de coordinació de les associacions catòliques d'Espanya.
  • Consell Nacional de Missions, òrgan de coordinació missionera a Espanya.
  • Comissió Espanyola d'Apostolat Seglar, òrgan per impulsar l'acció pastoral comuna de l'Església a Espanya.
  • Fons de Nova Evangelització, creat el 1997 per la Conferència Episcopal Espanyola per atendre les sol·licituds de projectes pastorals que no troben altres mitjans d'ajuda.

L'organització no governamental Mans Unides és una ONG de voluntaris que lluita contra la fam i la pobresa al món

Una de les grans fortaleses de Mans Unides és que ens caracterisamos per ser una organització composta majoritàriament per voluntaris,... Llegir més

Mans Unides és una de les principals ONG per al desenvolupament a Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i Oceania

Mans Unides és una organització no gubertamental per al desenvolupament que té com a objectiu portar a transformacions i canvis socials... Llegir més

Mans Unides manté relacions externes nacionals i internacionals amb organismes i xarxes

A causa de la globalització que vivim en l'actualitat, és necessària l'existència de relacions entre persones , països i continents el que... Llegir més

Mans Unides, una ONG amb presència a tota Espanya

L'ONG Mans Unides està conformada per 71 delegacions regionals a Espanya. Cada delegació regional de l'ONG està formada al seu torn per... Llegir més

Segueix les publicacions de l'ONG Mans Unides

Descarrega't els butlletins, les memòries anuals, les auditories, el llibre de projectes, els estatuts, els codis de conducta i altres... Llegir més

Descarrega't els butlletins de Mans Unides

Descarrega't les memòries, auditories i llibres de projectes de Mans Unides

Descarrega't documents de Mans Unides

Vols conèixer l'origen i la història de l'ONG Mans Unides?

Mans Unides va néixer l'any 1959 com una acció puntual quan Dones d'Acció Catòlica Espanyola van organitzar la primera Campanya contra la... Llegir més

La sensibilització és una de les tasques primordials de l'ONG Mans Unides

Un dels principals objectius de Mans Unides és donar a conèixer i denunciar davant la societat espanyola l'existència de la fam i el... Llegir més

Una organització no governamental compromesa amb la transparència

Mans Unides és una organització compromesa fermament amb la transparència dels seus fons; de fet un dels nostres valors com a institució,... Llegir més

Mans Unides, als mitjans de comunicació

El paper dels mitjans de comunicació és clau en la difusió dels nostres missatges de conscienciació, orientats a canviar mentalitats i... Llegir més