ONG per al desenvolupament

Mans Unides és una de les principals ONG per al desenvolupament a Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i Oceania

Mans Unides és una organització no gubertamental per al desenvolupament que té com a objectiu portar a transformacions i canvis socials tant en el Nord com en el Sud, de manera que s'aconsegueixin condicions de vida digna per a totes les persones. El desenvolupament agropecuari, sanitari, educatiu, social i de la dona són les nostres prioritats estratègiques.

 
00:00
¿Que són les ONGD?

Les Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament són aquelles organitzacions independents que no fan part de l'estructura de l'Estat; són organitzacions sense ànim de lucre creades per actuar directament amb les persones i sobre el terreny, aquestes organitzacions s'enfoquen més en la interacció amb la població en la qual van a actuar. Tenen com a finalitat impulsar el desenvolupament col·lectiu de la població més vulnerable basant-se en els principis de justícia, equitat i sostenibilitat.

Els projectes neixen de les necessitats que sent la població dels països més empobrits, i són una eina per afavorir el desenvolupament dels pobles, la seva educació, alimentació, atenció sanitària, etc. En definitiva, contribueixen a l'eradicació de la pobresa.

Paper de Mans Unides com a ONGD

Mans Unides és una Organització en on l'acció humanitària té com a intenció l'assistència de les comunitats acompanyada d'accions i mobilitzacions per provocar el canvi, ia més per denunciar i posar de manifest les injustícies puntuals i estructurals. Els nostres actes han d'anar molt més enllà de l'assistència immediata, aquests han de contenir actuacions prolongades en el temps perquè es generi el desenvolupament buscat.

Mans Unides busca ser la veu del poble, la veu dels sense veu, amplificant la veu dels més humils, i per això, dels més vulnerables.

Per tant està molt clar que no hem de convertir-nos en meres empreses de cooperació privada, que no hem de ser simples agències de solidaritat, simples proveïdors de serveis o de transferències de recursos cap a països que no tenen recursos, i que, en qualsevol cas, seguiran sense tenir-los.

Nosaltres defensem el model de desenvolupament basat en el dret que té tot poble per definir-se, és a dir el dret a l'autodesenvolupament que suposa la possibilitat de cada poble de controlar els seus recursos naturals, a la pràctica d'una agricultura biològica i racional.

Projectes per al Desenvolupament

Mans Unides es fonamenta en els valors de la Doctrina Social de l'Església Catòlica

Mans Unides és una ONG de desenvolupament de l'Església Catòlica a Espanya per l'ajuda, promoció i progrés dels països del tercer mó. El... Llegir més

L'organització no governamental Mans Unides és una ONG de voluntaris que lluita contra la fam i la pobresa al món

Una de les grans fortaleses de Mans Unides és que ens caracterisamos per ser una organització composta majoritàriament per voluntaris,... Llegir més

Mans Unides manté relacions externes nacionals i internacionals amb organismes i xarxes

A causa de la globalització que vivim en l'actualitat, és necessària l'existència de relacions entre persones , països i continents el que... Llegir més

Mans Unides, una ONG amb presència a tota Espanya

L'ONG Mans Unides està conformada per 71 delegacions regionals a Espanya. Cada delegació regional de l'ONG està formada al seu torn per... Llegir més

Segueix les publicacions de l'ONG Mans Unides

Descarrega't els butlletins, les memòries anuals, les auditories, el llibre de projectes, els estatuts, els codis de conducta i altres... Llegir més

Descarrega't els butlletins de Mans Unides

Descarrega't les memòries, auditories i llibres de projectes de Mans Unides

Descarrega't documents de Mans Unides

Vols conèixer l'origen i la història de l'ONG Mans Unides?

Mans Unides va néixer l'any 1959 com una acció puntual quan Dones d'Acció Catòlica Espanyola van organitzar la primera Campanya contra la... Llegir més

La sensibilització és una de les tasques primordials de l'ONG Mans Unides

Un dels principals objectius de Mans Unides és donar a conèixer i denunciar davant la societat espanyola l'existència de la fam i el... Llegir més

Una organització no governamental compromesa amb la transparència

Mans Unides és una organització compromesa fermament amb la transparència dels seus fons; de fet un dels nostres valors com a institució,... Llegir més

Mans Unides, als mitjans de comunicació

El paper dels mitjans de comunicació és clau en la difusió dels nostres missatges de conscienciació, orientats a canviar mentalitats i... Llegir més