Manifest Campanya Mans Unides 2018

Campanya 59 "Comparteix el que importa"

Mans Unides és una Organització No Governamental de Desenvolupament, catòlica i de voluntaris, que treballa pel desenvolupament dels pobles més empobrits de la terra i assumeix la responsabilitat de fomentar, en la societat espanyola, la consciència de l'escàndol de la fam i la pobresa i de les estructures injustes que els mantenen.

Perquè creiem que els béns estan destinats a cobrir les necessitats de totes les persones i que l'alimentació és un dret humà fonamental...

DENUNCIEM:

-La vulneració del dret humà a l'alimentació per a més de 815 milions de persones que passen fam al nostre món.

-La creixent consideració dels aliments com a mercaderies de negoci per sobre del seu ús imprescindible per a la vida de les persones.

-L'extensió i protecció d'un model productiu a gran escala que es manifesta clarament insostenible.

-L'especulació amb els recursos naturals que priva els més vulnerables dels béns necessaris per tenir una vida digna.

-El malbaratament alimentari com a conseqüència d'aquest model de producció i del manteniment d'uns estils de vida i consum individualistes, insostenibles i insolidaris.

DEMANEM:

-Que el dret a l'alimentació es promogui per sobre de tot com a condició indispensable perquè es puguin complir els altres drets.

-Que els aliments es produeixin, sobretot, per alimentar les persones i no per produir energia o alimentar el bestiar.

-Que els responsables de protegir el compliment dels drets -els Estats i els que els gobernen- assumeixin la seva obligació de promoure el dret a l'alimentació i penalitzin la seva vulneració.

-Que els que participen en el comerç d'aliments es comprometin a establir uns models de producció i distribució més sostenibles i justos.

-Que els governs, les institucions internacionals i la societat civil donin prioritat al bé comú com a objectiu de tota activitat econòmica.

VOLEM:

-Compartir les nostres propostes, experiències i iniciatives de canvi per a un món més just. L'experiència dels nostres socis locals i les comunitats a les quals representen ens mostren aquestes propostes en forma d'accés als recursos, capacitació en pràctiques agrícoles sostenibles, formació de líders, enfortiment comunitari i incidència en el reclam dels seus drets.

-Donar suport i compartir alternatives de producció sostenible practicades pels petits agricultors que són els que garanteixen l'accés als aliments per més de dos terços de la població mundial.

-Posar en comú noves formes de consum més responsable i sostenible i denunciar l'especulació amb els aliments que influeix de manera determinant en el dret a l'alimentació de les comunitats més empobrides de la terra.

-Proposar sistemes de producció i consum sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, basats en models agroecològics, mitjançant un treball d'educació i acompanyament de la societat civil global.

-Comprometre'ns a canviar els nostres estils de vida per fer-los més solidaris i sostenibles, reduint el malbaratament d'aliments fins eliminar-lo.