Manifest Campanya Mans Unides 2017

Campanya 58 "El món no necessita més menjar. Necessita més gent compromesa"

Com denuncia la FAO, tot i que es produeix prou per alimentar gairebé el doble de la població mundial actual, encara segueix havent-hi gairebé 800 milions de persones que no poden menjar, a les quals es nega el dret fonamental a alimentar-se. Segons l'Informe del Programa Mundial d'Aliments (2015), la fam representa el risc més gran per a la salut en el món, perquè mata més persones cada any que la sida, la malària i la tuberculosi juntes. Suposa el major atemptat contra la dignitat de les persones.

El fonament de la lluita contra la fam, que Mans Unides comparteix també amb altres actors de la societat civil, rau en la defensa efectiva del dret a l'alimentació per a tothom. En aquest sentit, la nostra Organització treballa:

  • Acompanyant processos de governabilitat democràtica per exigir polítiques favorables a una alimentació adequada.
  • Donant suport a projectes de seguretat i sobirania alimentària, compatibles amb la sostenibilitat mediambiental.
  • Participant en la denúncia de mecanismes que provoquen o mantenen la fam al món.

La fam és un problema social amb implicacions ètiques que exigeixen una resposta decidida, tant en l'àmbit d'Estats com a escala internacional; resposta que des de Mans Unides s'articula adequadament al voltant de principis com la solidaritat, la defensa del bé comú, l'opció pels pobres i el reconeixement del destí universal dels béns.

Aquesta Campanya de Mans Unides, fonamentada en la dignitat de les persones i el seu dret a l'alimentació, es concreta en tres compromisos:

COMPROMÍS AMB UNA COLLITA D'ALIMENTS PER AL CONSUM HUMÀ, NO PER A L'ESPECULACIÓ.
El nostre propòsit és fer veure que els aliments han deixat de ser menjar per saciar la fam de les persones, per esdevenir un actiu financer més amb el que molts inversors poden especular per guanyar diners. Volem denunciar l'especulació amb el preu dels aliments; sensibilitzar i capacitar sobre la producció diversificada; crear sistemes d'emmagatzematge i conservació d'aliments i gestionar els excedents localment.

COMPROMÍS AMB UNA COLLITA RESPECTUOSA AMB EL MEDI AMBIENT.
Volem promoure un consum i producció sostenibles al voltant de l'agricultura familiar. Pretenem sensibilitzar la població sobre el nostre alt nivell de consum que reforça models agroindustrials amb conseqüències mediambientals; i capacitar les comunitats sobre tècniques de millora de la productivitat agrícola compatible amb la sostenibilitat mediambiental i de conservació de les collites.

COMPROMÍS AMB UN APROFITAMENT RIGORÓS DELS ALIMENTS QUE EVITI LA PÈRDUA I MALBARATAMENT D'ALIMENTS.
Promovem un sistema alimentari que permeti un aprofitament integral de la producció, evitant la pèrdua i malbaratament d'aliments. Per això donem suport a pràctiques agrícoles adequades de collita, de transformació, de transport i conservació; denunciem la realitat de la pèrdua i malbaratament d'aliments i les seves conseqüències ètiques, econòmiques i de contaminació; fomentem un consum responsable i una vida més solidària i sostenible mitjançant un canvi d'hàbits de compra i consum.

En 2017 plantem cara a la fam amb el nostre compromís: compromís amb una concepció dels aliments com a menjar per a éssers humans i no com a negoci; compromís amb una agricultura sostenible i compromís amb un aprofitament integral de la producció que eviti la pèrdua i malbaratament d'aliments.

Perquè, com diu el lema de la nostra Campanya d'aquest any:

EL MÓN NO NECESSITA MÉS MENJAR NECESSITA MÉS GENT COMPROMESA

Mans Unides
Mans Unides és l'Associació de l'Església Catòlica a Espanya per a la promoció i el desenvolupament dels països més empobrits. Des de la seva fundació el 1960 treballa per acabar amb l'escandalosa xacra de la fam al món.

Descarregat aquí el pdf del manifest.