Malbaratament d'aliments-Campanya Mans Unides 2017

Lluitar contra el malbaratament, tercer compromís en la lluita contra la fam

El compromís amb l'aprofitament integral de la producció evitant la pèrdua i el desaprofitament d'aliments s'inclou de manera molt visual i expressiva en tots els materials de la nostra campanya. Per això, en el cartell principal es mostren les següents xifres: «1/3 dels nostres aliments acaba en les escombraries. Mentre, 800 milions de persones segueixen passant fam al món».

Compromís amb l'aprofitament rigorós dels aliments evitant la Pèrdua i el Desaprofitament Alimentari (PDA):

  • Amb la millora de pràctiques agrícoles i veterinàries de collita i bones pràctiques d'higiene en la transformació, emmagatzematge, etiquetatge i envasat.
  • Amb la sensibilització als consumidors, oferint-los maneres de reduir els seus desaprofitaments.
  • Treballant, a nivell estructural, amb les administracions i les empreses: millorant cadenes de conservació, transformació, transport i emmagatzematge, mitjançant la capacitació de productors i actors de la cadena i amb condicions de sostenibilitat en tota la cadena productiva.
  • Treballant a nivell sistémic amb governs, administracions locals, sector privat i la resta de la societat civil per denunciar la PDA i les seves conseqüències ètiques, econòmiques i mediambientals. I, també, educant en valors que promoguin el consum responsable i unes maneres de vida i hàbits de compra més solidaris i sostenibles.