Frases sobre el canvi climàtic

Reflexions de la conferència “Les persones i el planeta primer: és imperatiu canviar el rumb”

L'anterior presidenta de Mans Unides va participar en la conferència “Les persones i el planeta primer: és imperatiu canviar el rumb”, organitzada conjuntament pel Consell Pontifici Justícia i Paz i CIDSE, l'aliança d'organitzacions catòliques per al desenvolupament de la qual Mans Unides és membre, en el marc de la Campanya "Canviem pel planeta, cuidem a les persones".

El més destacat, en titulars

• “Laudato Si veu en Sant Francesc la seva font d'inspiració, és exemple per excel·lència dels pobres i vulnerables i el seu intima relació amb el medi ambient”.

• “El plor dels pobres i el plor de la terra...van de la mà”.

• “Laudato Si dóna força moral sobre la responsabilitat compartida de la cura de la creació i del millor ús dels recursos naturals a tots els actors que busquem una ecologia integral (organismes internacionals, polítics, societat civil, científics, economistes, etc.)”.

• “No podem dir que estimem a Déu quan no cuidem el que Déu ha fet”.

• “El Papa Francesc  porta l'esperit de conversió ecològica moral de Benet XVI al terreny pràctic, i li imprimeix un senyal esperançador”.

• “Per afrontar el canvi climàtic cal canviar la cultura del consum que està en el cor mateix de la crisi ecològica. I, aquí, el paper de l'Església és fonamental, sembrant amb Laudato Si l'esperança d'un canvi espiritual i en el consum de les persones”.

• “El Papa critica l'antropocentrisme desviat que està al servei dels interessos particulars especialment econòmics. També la lògica de les forces del mercat que regulen la naturalesa. Yos insta a una conversió positiva de l'home i del sistema econòmic”.

• “Cada vegada augmenta més la consciència que, en el tauler de la cura del medi ambient, som tant els jugadors com les cartes els que estan en joc”.

• “En la Encíclica queda destacada la responsabilitat dels polítics, encara que sigui confrontada pels interessos cortoplacistas. D'aquí la importància de l'acció de les ONG, i la societat civil”.

La trobada va servir per aprofundir en el contingut de la encíclica “Laudato Si”, extreure d'ella les directrius que marquen el dia a dia del treball de les 17 organitzacions de CIDSE, i prendre decisions clau per a la incidència política en tres importants cites internacionals: la reunió sobre finançament per al desenvolupament d'Addis Abeba; l'Assemblea General de Nacions Unides per aprovar els nous Objectius de Desenvolupament Sostenible i la reunió en Paris COP21 per arribar a un acord sobre el Canvi Climàtic Mundial.

A més, va permetre oferir al món un missatge enèrgic que insisteixi en la necessitat de fer un canvi, de forma urgent, cap a estils de vida sostenibles i impulsar economies que treballin pel benestar del planeta i els seus habitants. Tot això des de la visió que relaciona, de forma inseparable, la cura de la Creació, el desenvolupament humà integral, la justícia global i la preocupació pels més pobres sota el prisma de la Doctrina Social de l'Església. Finalment, durant la conferència “Les persones i el planeta primer”, les organitzacions presents van ajustar les seves línies de treball actuals perquè els socis locals del Sud, i les organitzacions que reben el finançament des del Nord, tinguin un major suport i una major presència, no solament en aquests processos, sinó en l'agenda internacional.