Estil de vida sostenible 5

Comparteix: actua menys individualment i més de forma col·lectiva

Compartir els seus béns i serveis amb els altres significa estalviar diners, tant en costos d'adquisició com de manteniment.

Per exemple, prestar o demanar prestades eines o altres elements que no se solen usar, compartir cotxe, treballar en un espai compartit, o regalar coses que ja no usis.

Compartir, en lloc de comprar noves coses, evita la reducció dels recursos naturals i es redueix l'ús d'energia perquè es necessita menys producció, per no esmentar l'estalvi en les tones de productes malgastats cada any.

campanya info: 
Estils de vida sostenibles