Estil de vida sostenible 11

Elimina l'ús de combustibles fòssils

El gas natural, el petroli i el carbó: aquests combustibles fòssils s'utilitzen diàriament a tot el món per generar energia. No obstant això, són fonts d'energia no renovables i representen una greu amenaça per al medi ambient, així com per a la salut de les persones. Amb la finalitat de limitar l'escalfament global i els seus perillosos impactes socials, hem de limitar el seu ús i afavorir les fonts d'energia renovables, com l'eòlica o la solar.

campanya info: 
Estils de vida sostenibles