Encíclica "Laudato Si"

L'encíclica del Papa Francisco sobre el Canvi Climàtic insta canvis radicals

El Papa Francesc ens convida a tots i cada un -individus, famílies, col·lectius locals, nacionals i comunitat internacional- a una "conversió ecològica", assumir la urgència del repte que se'ns presenta davant el «cura de la casa comuna».

"Quin tipus de món volem deixar als que ens succeeixin, als nens que estan creixent?". és una de les preguntes centrals de l'encíclica. El document pren el seu nom de la invocació de sant Francesc, Laudato si ', el meu' Signore, que en el Càntic de les criatures recorda que la terra, la nostra casa comuna, "és també com una germana amb la qual compartim l'existència, i com una mare bella que ens rep entre els seus braços ". Nosaltres mateixos "som terra. El nostre propi cos està format per elements del planeta, el seu aire ens dóna l'alè i la seva aigua ens vivifica i restaura".

També ens condueix a interrogar-nos sobre el valor de la vida social: "Per a què passem per aquest món? ¿Per a què venim a aquesta vida? ¿Per a què treballem i lluitem?". "Hem de plantejar aquestes preguntes", diu el Pontífex.

Alhora, el papa Francisco reconeix que «s'adverteix una creixent sensibilitat respecte a l'ambient ia la cura de la natura, i creix una sincera i dolorosa preocupació pel que està passant amb el nostre planeta» .el Papa exposa amb força la preocupació compartida sobre la degradació que pateix el medi ambient, la casa comuna, la nostra "mare i germana", amb la qual compartim l'existència; una terra maltractada que clama, i els gemecs s'uneixen als de tots els maltractats de món.

Al llarg de les 192 pàgines, Francisco crida l'atenció sobre l'íntima unió que hi ha entre la degradació ambiental i la degradació humana.El llenguatge del Papa és directe i particularment incisiu. Ens exigeix ​​que reconeguem la nostra responsabilitat directa en aquesta degradació. No podem viure sense tenir en compte que la nostra manera de consumir afecta directament els més vulnerables, els rostres no ens atrevim ni a mirar.

Per entendre la nostra responsabilitat en l'edificació d'aquesta "casa comuna", en la qual tot (ambient, economia, cultura, ètica i espiritualitat) està relacionat, com indica el Sant Pare, ens cal redescobrir el principi i sentit últim del nostre paper en la creació: l'amor de Déu, del qual procedeix tota la creació com un do per a tots.

D'altra banda, també es refereix al Canvi Climàtic com "un problema global amb greus dimensions ambientals, socials, econòmiques i polítiques". Continua: "El clima és un bé comú, de tots i per a tots (...) i l'impacte més greu de la seva alteració recau en els més pobres". No obstant això, "molts dels que tenen més recurs i poder econòmic o polític semblen centrar-se en emmascarar els problemes".

El Papa també fa referència a la qüestió de l'aigua. "L'accés a l'aigua potable i segura és un dret humà bàsic, fonamental i universal (...) privar els pobres de l'accés a l'aigua significa negar-los el dret a la vida".

D'altra banda, també esmenta la pèrdua de biodiversitat: "Cada any desapareixen milers d'espècies vegetals i animals que ja no podrem conèixer, i tampoc podran fer-ho els nostres fills".

No s'oblida del deute ecològic en el marc d'una ètica de les relacions internacionals: "Hi ha una autèntica deute ecològic, sobretot del Nord en relació amb el Sud del món. Enfront del canvi climàtic hi ha responsabilitat que són majors en els països occidentals" .

Mans Unides comparteix la denúncia del Papa sobre l'exagerat antropocentrisme de la nostra cultura, el qual deriva en una lògica d'usar i llençar, que justifica tot tipus de descart; una lògica que condiciona la vida de les persones i el funcionament de la societat, que construeix una economia basada en rèdit, sense mirar a les persones, que sobrevalora les capacitats del mercat per autoregular-se, i que condueix a l'explotació infantil, a la tracta d'éssers humans, a l'espoli dels recursos, sense tenir en compte el seu destí per a tots, i al descart dels que no interessen.

Mans Unides assumeix la crida de Francisco per contribuir, des del nostre treball, a la renovació cultural basada en una conversió ecològica integral, que parteixi d ' "una mirada diferent, un pensament, una política, un programa educatiu, un estil de vida i una espiritualitat que conformi una resistència davant l'avanç del paradigma tecnocràtic ". (LS, 111).

"Laudato Si" ens convida a obrir espais de diàleg que trenquin amb la manca de decisió política, i que permetin arribar a acords sobre els règims de governança mundial, per acabar amb tot tipus de corrupció, i fer valer, en definitiva, la dignitat de cada persona.

En què consisteix el Canvi Climàtic?

El Canvi Climàtic i la creixent "crisi ecològica", juntament amb la pobresa i la desigualtat, són els principals reptes de la nostra era a... Llegir més

El Canvi climàtic com la modificació del clima

Definim Canvi Climàtic com la modificació del clima que ha tingut lloc respecte del seu historial a escala regional i global. En general,... Llegir més

L'Escalfament Global s'incrementa per l'activitat humana

El clima no és una cosa estàtica, de fet, de manera natural ha anat variant al llarg del temps. Aquests canvis es relacionen amb els gasos... Llegir més

Les conseqüències de l'escalfament global són ja inevitables

Les conseqüències de l'Escalfament Global Alguns gasos de l'atmosfera actuen com el vidre d'un hivernacle, ja que retenen la calor i... Llegir més

Les evidències del dany ambiental són mesurables científicament

Les evidències del dany ambiental i del Canvi Climàtic són mesurables científicament en totes les parts del planeta. Afecten tant a les... Llegir més

Quines són les causes naturals de l'Escalfament Global?

Les causes naturals de l'Escalfament Global tenen relació amb l'energia rebuda per la Terra des del Sol, que ha d'estar  en balanç amb... Llegir més

L'acció humana com a principal causa del Canvi Climàtic

Les causes del Canvi Climàtic tenen a veure principalment amb l'acció humana. Això implica la utilització desmesurada pels combustibles... Llegir més

Els efectes del Canvi Climàtic són ja catastròfics

Un dels temes més controvertits en l'actualitat és el Canvi Climàtic i els efectes que té sobre el planeta. És un tema de debat, on els... Llegir més

La seguretat alimentària en perill pel Canvi Climàtic

L'agricultura, la seguretat alimentària i el Canvi Climàtic estan íntimament relacionats. Tractar d'eradicar la fam al món al mateix temps... Llegir més

El Canvi Climàtic incideix en la salut humana

El Canvi Cimàtic també incideix en la salut de les persones. Les condicions climàtiques tenen gran influència en les malalties transmeses... Llegir més

Refugiats climàtics com a conseqüència del Canvi Climàtic

El Canvi Climàtic multiplica les amenaces existents i empitjorarà la situació en aquelles parts del món on ja pateixen alts nivells de... Llegir més

Efectes del Canvi Climàtic en els pobles indígenes

És evident l'impacte mediambiental que està provocant el Canvi Climàtic, però són els pobles indígenes els que pateixen les pitjors... Llegir més

El Canvi Climàtic també impacta en els ecosistemes

Els ecosistemes estan patint l'impacte del Canvi Climàtic a gran escala. Els ecosistemes més afectats són els Andes, les selves tropicals,... Llegir més

Els pobles indígenes i les seves economies sostenibles

Mentre que a occident pensem en noves formes per afrontar els desastres del Canvi Climàtic, els pobles indígenes que duen a terme des de fa... Llegir més

Els drets dels pobles indígenes vulnerats pel Canvi Climàtic

El Canvi Climàtic està posant seriosament en perill els drets indígenes, provocant canvis negatius en les seves maneres de vida. Es fa... Llegir més

Frenar el canvi climàtic, una responsabilitat mundial

Les solucions al Canvi Climàtic es fan urgents. Es necessita posar atenció a les conseqüències del Canvi Climàtic al planeta i buscar... Llegir més

Acció Climàtica des de Mans Unides

Mans Unides busca incidir en les polítiques del govern relacionades amb el canvi climàtic... Llegir més

Dependència al petroli i Energies Renovables

La demanda mundial d'energia mostra una tendència creixent, que s'accentuarà en els propers anys. Ara per ara el carbó, el petroli i... Llegir més

El futur per al medi ambient: Rio +20?

La Conferència de Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible "Rio +20", té com a finalitat reunir governs, sector privat, ONG i... Llegir més

Les cimeres sobre el Canvi Climàtic debaten el futur del planeta

Les cimeres sobre el Canvi Climàtic reuneix a representants de tots el paísos del món per debatir qüestions mediambientals desde 1972, a... Llegir més

Conferències climàtiques internacionals sobre el medi ambient

Cimeres Climàtiques internacionals amb finalitat de buscar solucions i dur-les a terme en base a un compromís social

Conferències climàtiques internacionals sobre el medi ambient

A continuació veiem una sèrie de Cims Climàtiques internacionals amb la finalitat de buscar solucions i dur-les a terme en base a un... Llegir més

Conferències climàtiques internacionals sobre el medi ambient

A continuació veiem una sèrie de Cims Climàtiques internacionals amb la finalitat de buscar solucions i dur-les a terme en base a un... Llegir més

La Cimera de la Terra reuneix països de tot el món pel medi ambient

La Cimera de la Terra va reunir al 1992 a Rio de Janeiro, representants de tots els països del món per tractar temes relacionats amb el... Llegir més

El tractat de Kioto de 1997 pel Canvi Climàtic

El 1997, es celebra al Japó el tractat de Kioto, qui reuneix representants de tot el món pel compromís de la reducció de gasos d'efecte... Llegir més

La conferència internacional sobre el Canvi Climàtic de París obre una nova etapa

És un moment clau pel clima amb la celebració a París de la Cimera de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP21). Governs de tot el... Llegir més

L'equip de Mans Unides es desplaça a París a la celebració de la COP21

L'equip de Mans Unides es desplaça a París a la celebració de la cimera pel Canvi Climàtic (cop21) on es debat el futur del medi ambient i... Llegir més

Mans Unides es posiciona davant la COP21 i la lluita contra el Canvi Climàtic

Mans Unides dóna la benvinguda a l'Acord de París, en què per primera vegada tota la comunitat internacional s'ha posat d'acord per lluitar... Llegir més

El Canvi Climàtic ja està afectant les vides de moltes persones

Les conseqüències del Canvi Climàtic es fan cada vegada més evidents sobre l'ésser humà, sobre el paisatge i sobre el propi clima que es... Llegir més

L'impacte ambiental del Canvi Climàtic es pot apreciar ja

L'impacte ambiental del Canvi Climàtic s'agreujarà ràpidament. La temperatura mitjana global s'ha elevat 0,85 graus entre 1880 i 2012, un... Llegir més

El Canvi Climàtic genera canvis dràstics en l'aigua

El Canvi Climàtic i el cicle de l'aigua com una de les conseqüències més evidents al planeta. Els científics pronostiquen més sequeres i... Llegir més

Sequeres i inundacions com a conseqüències del Canvi Climàtic

El clima del futur es caracteritzarà per uns desajustaments a nivell climàtic que ja està provocant una sèrie de fenòmens naturals de gran... Llegir més

La biodiversitat en perill com a conseqüència del Canvi Climàtic

La biodiversitat està en perill. Els canvis en les temperatures no només afecten a l'espècie humana, sinó també a la rica biodiversitat del... Llegir més

El desglaç de l'Àrtic igualarà el seu màxim històric

Per demostrar el fenomen de l'Àrtic, l'agència Efeverde, va publicar el 21 d'abril de 2016 que: "El desglaç de l'Àrtic pot igualar el seu... Llegir més

El desglaç dels pols s'accelera

El desglaç dels pols a l'Àrtic i a l'Antàrtida ja és un fet demostrat per la comunitat científica internacional. El Canvi Climàtic, causat... Llegir més

El Canvi Climàtic requereix un pla de lluita global

El Canvi Climàtic requereix de plans de mitigació globals, no només a nivell governamental, sinó també com a ciutadans, per aconseguir un... Llegir més

Mans Unides present en les conferencies internacionals

La campanya “Desenvolupament i Justícia Climàtica” ha estat contínua des de mitjans del 2009 fins a l'actualitat i es coordina amb la... Llegir més

Naomi Klein i la seva lluita contra el Canvi Climàtic

"Això ho canvia tot. El capitalisme contra el clima" és el llibre de Naomi Klein que denuncia la responsabilitat del capitalisme en el... Llegir més

Mans Unides participa en campanyes sobre el Canvi Climàtic

Mans Unides es compromet a campanyes sobre la conscienciació del Canvi Climàtic. Aquest compromís social en el canvi per un model de vida... Llegir més

"Laudato sí", reflexiona sobre l'Escalfament global

El primer capítol de "Laudato si" introdueix sobre l'Escalfament global, la contaminació, el Canvi Climàtic, l'aigua i la pèrdua de... Llegir més

"Laudato si" parla de l'harmonia amb l'altre i la terra

En aquest segon capítol, l'encíclica ens aproxima a la saviesa dels relats bíblics i la necessitat de viure en harmonia amb tots els éssers... Llegir més

"Laudato si" parla sobre la crisi ecològica i la globalització

En aquest tercer capítol, "Laudato si" parla sobre la tecología i el poder, així com de la globalització del paradigma tecnològic. D'altra... Llegir més

"Laudato si" parla sobre l'ecologia humana

En aquest capítol, el Papa parla sobre l'ecologia humana, ambiental econòmica social i cultural, és a dir, integral. D'altra banda, també... Llegir més

"Laudato si" parla sobre la política internacional

Aquest capítol parla sobre l'ambient de la política internacional, així com de la necessitat de diàleg cap a noves polítiques nacionals i... Llegir més

"Laudato si" aposta per l'educació en ecologia

El capítol sisè aposta per un altre estil de vida, Especialment enfocat a l'educació en ecologia, l'aliança entre humanitat i medi ambient... Llegir més