Educar per crear un altre món

Educar en i des del conflicte

És clau educar en valors perquè un altre món és possible: Fàcilment la visió maquillada de la realitat que ens serveixen els mitjans de comunicació ens pot donar una visió incompleta o incorrecta de la mateixa.

Se'ns ven la sensació narcotitzant del "món feliç". Convé denunciar els miratges. Perforar la superfície ensucrada i falsa de la realitat, per descobrir el cost ecològic i social del que denominem progrés. Hem d'explicitar les seves contradiccions, al mateix temps que tractem de superar les valoracions exclusivament negatives o destructives dels conflictes.

Educar en el conflicte i per al conflicte suposa entendre que els conflictes no sempre han de ser alguna cosa negativa o destructiva, sense una altra sortida que no sigui la del recurs a la violència.

Hem d'ensenyar a conviure amb els conflictes des d'una visió positiva dels mateixos. No existeixen conflictes dolents o bons per si mateixos. Existeix una gestió bona o dolenta dels conflictes. És més, tot conflicte pot representar una oportunitat, un desafiament per buscar una sortida no violenta com a solució. No es tracta de vèncer, sinó de convèncer. No es tracta de restar o dividir, sinó de sumar i multiplicar.

"Convé perforar la superfície ensucrada i falsa de la realitat, per descobrir el cost ecològic i social del que denominem progrés"

La perspectiva integradora de la globalització requereix conjugar les seves diverses aportacions als possibles conflictes que suscita: exclusió, saqueig ecològic, deslocalització, uniformitat cultural...etc.

L'educació global sobre el món requereix igualment d'un educador global. Per ensenyar a veure el món d'una altra manera cal aprendre a veure d'una altra manera.

Si volem que l'escola recuperi el seu sentit, caldrà seguir l'esperançador camí que assenyala SUSAN GEORGE: "Un altre món està al nostre abast... si els educadors eduquen".

Educar per a la complexitat

Educar en valors en un món globalitzat és complex perquè el món és cada vegada menys senzill.

Educar en la realitat i des de l'experiència

Davant un fenomen complex és important conèixer què passa i perquè passa; és a dir, reconèixer les causes i els causants, buscar les... Llegir més

Educar en la utopia

No volem dir educar en UNA utopia (sinònim d'adoctrinament manipulador o fonamentalista), sinó en LA utopia (sinònim d'horitzó obert,... Llegir més

Educar des de l'esperança

Deia BERTOLD BRECHT que “tenir conviccions és tenir esperança”. Educació en valors crítica i des de l’esperança: Els canvis de la... Llegir més

Educar des de la complicitat dels somnis

Educació transformadora: El nostre somni no tanca els ulls a la realitat. El nostre somni és un somni il•lusionat i realista. La nostra... Llegir més

Educar en i des de la solidaritat

S'ha d'educar en valors solidaris: Sens dubte l'esperança augmenta en la mesura que creix i es practica la solidaritat. L'autèntica... Llegir més

Com educar en valors en aquest món complex i globalitzat?

Hi ha paraules que defineixen una època. Sens dubte que el present i el futur del món es construeix (o es destrueix) sota el signe de la... Llegir més

És molt important per educar en valors formular-se preguntes

Interessa molt saber la història, però, sobretot, el perquè de la història. És important fer-se preguntes. Preguntes per educar en valors.

Atrevir-se a pensar

Creiem molt important la necessitat d'un esforç per a la formació. Cal atrevir-se a pensar: és el "sapere aude" (atreveix-te a saber) dels... Llegir més

Les condicions per al canvi

Educació en valors i canvi: La primera condició per canviar alguna cosa és creure en la possibilitat del canvi. I si un no vol ser... Llegir més

Podem i volem canviar la realitat: “Un altre món és possible” 

"Déu no té més mans que les nostres"(GEORGES BERNANOS: Le scandale de la vérité)

Educació crítica des de la indignació i l'esperança 

És necessària una Educació Transformadora: Estem davant una ideologia, la del neoliberalisme, que com afirma PIERRE BOURDIEU: "la lògica... Llegir més