Educar per canviar el món

Educar en la realitat i des de l'experiència

Davant un fenomen complex és important conèixer què passa i perquè passa; és a dir, reconèixer les causes i els causants, buscar les respostes però també els responsables. A qui beneficia o perjudica aquest model? Qui ho gaudeix o qui ho pateix? Importa informar-se i formar-se. Difícilment es pot demanar implicació per canviar alguna cosa des del desconeixement, la ignorància o la indiferència. Per això és clau educar en valors si volem canviar el món.

Si volem canviar la realitat importa conèixer quin és aquesta realitat. Perquè canviïn les coses és necessari que moltes persones pensin que han de canviar i vulguin que, efectivament, canviïn, implicant-se en aquest projecte. És el "sapere aude" ("Atreveix-te a pensar") dels antics...

Convé fonamentar les opinions personals, preparar-se per tenir una visió correcta del món en el qual ens toca viure. És l'inici d'una formació personal que ens condueix a la convicció que cal actuar amb coherència i responsabilitat. Tota acció ha d'estar presidida per l'anàlisi crítica i la reflexió sobre la realitat que ens envolta.

Hem de plantejar-nos com desvetllar l'engany, com desemmascarar la *impostura del discurs neoliberal, els paranys del llenguatge falsejat ("guerra al terrorisme", "danys col•laterals", "intervencions humanitàries", "lliurecanvisme per a tots"...)

Assumir qüestions com la pobresa, el dolor, la mort, -però també la festa, l'alegria, la vida- exigeixen una educació apassionada pel coneixement, la llibertat, la justícia o la bellesa, que qüestionin el conformisme o la indiferència.

Però no n'hi ha prou amb la teoria; no és suficient el coneixement de laboratori distant de la realitat. Cal analitzar l'experiència diària i des del que ens és quotidià entendre els processos i efectes de la globalització sobre les nostres vides, les dels qui ens envolten o les dels qui, allunyats de nosaltres, sofreixen els impactes i estralls del model actual de globalització neoliberal en les seves vides.

"Perquè canviïn les coses és necessari que moltes persones pensin que han de canviar"

Parlant de realisme: Quan els grups dominants afirmen que "la política és l'art del possible", es reserven per a ells la delimitació d'aquest camp. S'entén que "el possible" és el que els poderosos consideren permès i per tant acceptable; i que "impossible" és el que consideren inacceptable, no realitzable. Així, pels que manen, acabar amb la guerra i la violència al món és una il•lusió impossible (entre altres coses perquè no els interessa acabar amb el lucratiu negoci del comerç de les armes).

La definició del camp del possible només pertany a ells, als gestors o dirigents. I des del seu "realisme" asseveren la irreversibilitat de la guerra global, i també la inevitabilitat de la pobresa...

Els poderosos exclouen la possibilitat d'eradicar la pobresa. Com si fos una meta desitjable, però inassolible. En realitat els nostres dirigents no creuen que el dret a la vida pertany o pot pertànyer a tots els éssers humans.

Per a ells, els qui lluiten per construir societats basades en la solidaritat, la justícia, l'amistat, la igualtat, la cooperació i els drets humans, són uns utòpics i somiadors. Són aquests que exigeixen el dret a la vida, és a dir: el dret a l'aigua, als aliments, a la salut, a l'educació, a l'habitatge digne i a la democràcia com uns drets de tots i per a tots....el súmmum de la ingenuïtat!!

El fet d'aprisionar els somnis en el camp del possible, identificat aquest amb els interessos dels grups dominants, ha reduït la realitat a pur camp de batalla. Només interessen la creativitat i innovació competitiva basades en la rivalitat i l'exclusió (esperant eliminar al competidor i marginar al perdedor). És la lògica del mercat, de la competència entre individus, grups socials, empreses, ciutats, regions i països...

I així les nostres societats ja no posseeixen el SENTIT DE LA SOCIETAT: del viure junts, de la comunitat humana, del ben comú. Se'ns recorda la màxima de *HOBBES: que "l'home és llop per a l'home". Els que manen ens volen dissenyar un món actual com un univers en el qual predomina la violència, la crueltat, el poder, la bulímia consumidora... I ens venen el seu somni: un univers poblat de desitjos de riquesa i de poder, de domini i violència...i ens volen fer creure que la misèria i la guerra sempre han existit i que seguiran existint; que no es pot construir un món sense pobresa, ni explotació, ni violència.

"Tota acció ha d'estar presidida per l'anàlisi crítica i la reflexió sobre la realitat que ens embolica".

Uns altres pensem en un altre univers amb somnis de pau, d'amistat, de justícia i llibertat. Lluny de la visió de el "altre" com a llop hostil i depredador, creiem el que alguns pobles africans afirmen: "QUE L'HOME ÉS UN REMEI PER A l'HOME", doncs, en efecte, els homes poden arribar a ser un remei recíproc (sent l'un l'esperança de l'altre).

Creiem que l'important no és ser el més competitiu, ni el millor, sinó "aprendre a viure junts", "aprendre a dir els bon dia" (com també diuen en alguns pobles africans).

Preferim un nou disseny de l'arquitectura del progrés basat en el desenvolupament sostenible, és a dir, un model de creixement respectuós amb el medi ambient i sobretot, prudent en no balafiar uns recursos que no són infinits, sinó limitats. Es tracta de dissenyar un altre model i món possible, on no es tracti de produir més, sinó de repartir millor; en el qual no es busqui tant l'acaparar quant el compartir; que substitueixi l'obsessió de la competitivitat, per l'esforç en la col•laboració; que gestioni els recursos, - escassos i limitats -, per cobrir la necessitat veritable i no per obtenir el benefici major; que prefereixi la cerca de la qualitat sobre la quantitat, la cerca del millor i no del màxim; en fi, un model de creixement, que no "segresti el planeta", com denuncien en el MST del Brasil.

Pensem que l'avenir de les nostres societats no pot dependre de la carrera tecnològica i armamentística per aconseguir el lideratge mundial.

Creiem que com diu RICARDO PETRELLA no cal ser "llebres tecnològiques" que avancen cada vegada més ràpid amb l'únic objectiu d'arribar les primeres. Que és millor l'estratègia de la tortuga, que camina lentament, prenent-se el temps de viure, de gaudir del paisatge, de cuidar del per-venir planetari.

Les nostres societats ni tan sols posseeixen el SENTIT DE LA VIDA: ni del futur, ni del públic, ni de la gratuïtat, ni del do... Només interessa la visió basada en somni de grandesa, de guerra, de poder, de domini, de conquesta, de control.

Pensem que s'imposa projectar visions i estratègies basades en l'amistat, la solidaritat, la pau, la justícia, la cooperació, l'equitat.

La força de l'home resideix en la seva capacitat de somiar, de "pensar l'impensable", de "fer possible l'impossible", de ser visionaris i d'anticipar i superar els límits del present

Afirmem que els somnis són vida, i que són tan essencials per a aquesta com l'és l'aire, l'aigua o l'amor. El poeta francès LOUIS ARAGON afirmava: "L'home que somia no mor"; penso que el contrari és més veritat: "L'home que no somia mor" (para què seguir vivint si ja no hi ha la il•lusió de cap somni?).

vinyeta humor grafic osvaldo gutierrez armes als EUA
Comparteix vinyetes d'humor gràfic d'humoristes compromesos:

Educar per a la complexitat

Educar en valors en un món globalitzat és complex perquè el món és cada vegada menys senzill.

Educar en la utopia

No volem dir educar en UNA utopia (sinònim d'adoctrinament manipulador o fonamentalista), sinó en LA utopia (sinònim d'horitzó obert,... Llegir més

Educar des de l'esperança

Deia BERTOLD BRECHT que “tenir conviccions és tenir esperança”. Educació en valors crítica i des de l’esperança: Els canvis de la... Llegir més

Educar des de la complicitat dels somnis

Educació transformadora: El nostre somni no tanca els ulls a la realitat. El nostre somni és un somni il•lusionat i realista. La nostra... Llegir més

Educar en i des de la solidaritat

S'ha d'educar en valors solidaris: Sens dubte l'esperança augmenta en la mesura que creix i es practica la solidaritat. L'autèntica... Llegir més

Educar en i des del conflicte

És clau educar en valors perquè un altre món és possible: Fàcilment la visió maquillada de la realitat que ens serveixen els mitjans de... Llegir més

Com educar en valors en aquest món complex i globalitzat?

Hi ha paraules que defineixen una època. Sens dubte que el present i el futur del món es construeix (o es destrueix) sota el signe de la... Llegir més

És molt important per educar en valors formular-se preguntes

Interessa molt saber la història, però, sobretot, el perquè de la història. És important fer-se preguntes. Preguntes per educar en valors.

Atrevir-se a pensar

Creiem molt important la necessitat d'un esforç per a la formació. Cal atrevir-se a pensar: és el "sapere aude" (atreveix-te a saber) dels... Llegir més

Les condicions per al canvi

Educació en valors i canvi: La primera condició per canviar alguna cosa és creure en la possibilitat del canvi. I si un no vol ser... Llegir més

Podem i volem canviar la realitat: “Un altre món és possible” 

"Déu no té més mans que les nostres"(GEORGES BERNANOS: Le scandale de la vérité)

Educació crítica des de la indignació i l'esperança 

És necessària una Educació Transformadora: Estem davant una ideologia, la del neoliberalisme, que com afirma PIERRE BOURDIEU: "la lògica... Llegir més