Educar per a la globalització

Educar per a la complexitat

Educar en valors en un món globalitzat és complex perquè el món és cada vegada menys senzill.

La globalització és un fenomen i un procés complex, que presenta nombroses manifestacions, escenaris i intensitats, amb ritmes i nivells molt diversos. Si la globalització és gairebé total en el terreny econòmic i financer, és molt incompleta en el terreny social, sanitari, ecològic, solidari o de respecte als drets humans. Per això, educar en valors en un món globalitzat és complex perquè el món és cada vegada menys senzill.

L'actual model triomfant neoliberal és molt parcial, desequilibrant i generador de profundes desigualtats. Res és simple i senzill. El món globalitzat és cada vegada més complex i complicat. No valen les simplificacions. Ni tot és blanc ni tot és negre. Convé sempre matisar, destacar les llums i les ombres.

La globalització està plena d'ambivalències, pot tenir aspectes molt positius i riscos molt elevats.... Ni s'ha de deïficar amb ingenuïtat, ni s'ha de criminalitzar totalment. És més un desafiament que una amenaça. Pot generar grans esperances, o ser font de profunda desesperació i tràgiques desigualtats.

La globalització està plena d'ambivalències, pot tenir aspectes molt positius i riscos molt elevats....

"La interdependència creixent entre les persones, les famílies, les empreses i les nacions, així com entre les economies i els mercats –el que anomenem globalització- ha pertorbat el sistema de les interaccions i de les relacions socials. Si té avanços positius, porta també en si amenaces inquietants, especialment l'agreujament de les desigualtats entre les economies poderoses i les economies depenents; entre les persones que es beneficien de noves oportunitats i les que són abandonades a la seva sort. Això convida doncs a pensar de manera renovada en la qüestió de la solidaritat (....) importa que la globalització no es realitzi en detriment dels més febles" (JUAN PABLO II en la Sessió Plenària de l'Acadèmia Pontifícia de les Ciències Socials l'11 d'abril del 2002).

Ens trobem per tant en una cruïlla històrica repleta de rumbs diferents i desconeguts

Ens trobem per tant en una cruïlla històrica repleta de rumbs diferents i desconeguts. Serà responsabilitat de tots, alumnes i professors, participar en la construcció de coneixements, procediments i valors que permetin albirar, d'una banda, les sortides del laberint, i d'altra banda, els itineraris possibles per on aventurar-se.

Educar en la realitat i des de l'experiència

Davant un fenomen complex és important conèixer què passa i perquè passa; és a dir, reconèixer les causes i els causants, buscar les... Llegir més

Educar en la utopia

No volem dir educar en UNA utopia (sinònim d'adoctrinament manipulador o fonamentalista), sinó en LA utopia (sinònim d'horitzó obert,... Llegir més

Educar des de l'esperança

Deia BERTOLD BRECHT que “tenir conviccions és tenir esperança”. Educació en valors crítica i des de l’esperança: Els canvis de la... Llegir més

Educar des de la complicitat dels somnis

Educació transformadora: El nostre somni no tanca els ulls a la realitat. El nostre somni és un somni il•lusionat i realista. La nostra... Llegir més

Educar en i des de la solidaritat

S'ha d'educar en valors solidaris: Sens dubte l'esperança augmenta en la mesura que creix i es practica la solidaritat. L'autèntica... Llegir més

Educar en i des del conflicte

És clau educar en valors perquè un altre món és possible: Fàcilment la visió maquillada de la realitat que ens serveixen els mitjans de... Llegir més

Com educar en valors en aquest món complex i globalitzat?

Hi ha paraules que defineixen una època. Sens dubte que el present i el futur del món es construeix (o es destrueix) sota el signe de la... Llegir més

És molt important per educar en valors formular-se preguntes

Interessa molt saber la història, però, sobretot, el perquè de la història. És important fer-se preguntes. Preguntes per educar en valors.

Atrevir-se a pensar

Creiem molt important la necessitat d'un esforç per a la formació. Cal atrevir-se a pensar: és el "sapere aude" (atreveix-te a saber) dels... Llegir més

Les condicions per al canvi

Educació en valors i canvi: La primera condició per canviar alguna cosa és creure en la possibilitat del canvi. I si un no vol ser... Llegir més

Podem i volem canviar la realitat: “Un altre món és possible” 

"Déu no té més mans que les nostres"(GEORGES BERNANOS: Le scandale de la vérité)

Educació crítica des de la indignació i l'esperança 

És necessària una Educació Transformadora: Estem davant una ideologia, la del neoliberalisme, que com afirma PIERRE BOURDIEU: "la lògica... Llegir més