Educació per transformar el món

Educar en la utopia

No volem dir educar en UNA utopia (sinònim d'adoctrinament manipulador o fonamentalista), sinó en LA utopia (sinònim d'horitzó obert, tolerant i esperançador, cap al qual dirigir els nostres passos i el nostre esforç). L'educació en valors transformadora pretén millorar el món en el qual vivim i si això és utopia, benvinguda sigui.

Els nens de barri marginal de Ontupaia necessiten accés a una educació digna.

Aquest projecte educatiu a Moçambic té l'objectiu d'ampliar el centre d'educació primària de... Llegir més
ONG Barcelona | Projectes Moçambic

Educar en la realitat i des de l'experiència no ha de portar-nos al conformisme, instal•lant-nos en l'immediat i tangible. Conèixer molt bé la realitat no ha de portar-nos a capitular ens ella, sinó a moure'ns per posicionar-nos i veure què podem fer per canviar-la i transformar-la. Es tracta de passar del ser al nivell de l'haver de ser.

"Contra el derrotisme del que suposa que davant la dificultat per obtenir alguna cosa no val la pena ni intentar-ho, cal apostar per l'esperança i la utopia"

Per a molts, la paraula "utopia", derivada del grec "o talps" (o= No, talps=lloc ) equival a alguna cosa que no existeix en cap lloc, i, per tant s'identificaria amb l'inversemblant, el quimèric o impossible.

Per a uns altres, la paraula "utopia" derivaria del grec "eu talps" (eu= bell o bé) s'identificaria amb un lloc ideal, un sistema ideal. De fet TOMÀS MORO en el seu llibre "La utopia" barreja els dos significats: descriuria un sistema polític ideal que no existeix en cap lloc concret.

L'inèdit no és impossible. La utopia no és una quimera irrealitzable. Tots podem distingir el que podem fer del que només podem imaginar.

PAOLO FREIRE deia que "l'esperança és creure en la possibilitat de fer l'inèdit viable", fins i tot en les situacions límit i siguin quins siguin els obstacles, "perquè sense ella podríem fer molt poc i difícilment lluitaríem. Perquè si fem les coses desesperançats o desesperats la nostra lluita seria suïcida o pura venjança".

PAOLO FREIRE afirmava també "no hi ha utopia veritable fora de la tensió entre la denúncia d'un present que es fa intolerable, i l'anunci d'un futur per crear". Tota utopia suposa aquesta denúncia i aquest anunci, unes protestes i unes propostes... neixen, en definitiva, de la indignació davant l'inaguantable, sí, però també des de la serenitat i des de l'esperança.

VICTOR HUGO: “les utopies d'avui seran la realitat del demà”

Sabem que, com deia VICTOR HUGO: "les utopies d'avui seran la realitat del demà"; perquè, com assenyalava LAMARTINE: "les utopies no són més que veritats prematures"; i que com ha passat amb la caiguda del mur de Berlín, la fi de l'esclavisme o el de l'apartheid, o amb el feminisme, el pacifisme o l'ecologisme, "bona part de les victòries de l'avui han estat causes incipients ahir".

Per fer possible l'inèdit cal pensar el nou i repensar l'antic. Cal pensar amb nous conceptes i amb noves respostes.

Caldrà redefinir els problemes i redissenyar noves estratègies, perquè les antigues respostes tal vegada ja no són les millors o, simplement, ja no serveixen.

Necessitem formular les preguntes pertinents, assenyalar els camins adequats, trobar les estratègies correctes i evitar els errors habituals.

vineta humor grafico osvaldo gutierrrez foment de la justícia i la pau
Comparteix vinyetes d'humor gràfic d'humoristes compromesos:
Pedreira
Vinyeta humor grafic Pedreira sobre concepte actual educacio
Comparteix vinyetes d'humor gràfic d'humoristes compromesos:
Vinyeta d'humor gràfic de Mafalda
Comparteix vinyetes d'humor gràfic d'humoristes compromesos:

Educar per a la complexitat

Educar en valors en un món globalitzat és complex perquè el món és cada vegada menys senzill.

Educar en la realitat i des de l'experiència

Davant un fenomen complex és important conèixer què passa i perquè passa; és a dir, reconèixer les causes i els causants, buscar les... Llegir més

Educar des de l'esperança

Deia BERTOLD BRECHT que “tenir conviccions és tenir esperança”. Educació en valors crítica i des de l’esperança: Els canvis de la... Llegir més

Educar des de la complicitat dels somnis

Educació transformadora: El nostre somni no tanca els ulls a la realitat. El nostre somni és un somni il•lusionat i realista. La nostra... Llegir més

Educar en i des de la solidaritat

S'ha d'educar en valors solidaris: Sens dubte l'esperança augmenta en la mesura que creix i es practica la solidaritat. L'autèntica... Llegir més

Educar en i des del conflicte

És clau educar en valors perquè un altre món és possible: Fàcilment la visió maquillada de la realitat que ens serveixen els mitjans de... Llegir més

Com educar en valors en aquest món complex i globalitzat?

Hi ha paraules que defineixen una època. Sens dubte que el present i el futur del món es construeix (o es destrueix) sota el signe de la... Llegir més

És molt important per educar en valors formular-se preguntes

Interessa molt saber la història, però, sobretot, el perquè de la història. És important fer-se preguntes. Preguntes per educar en valors.

Atrevir-se a pensar

Creiem molt important la necessitat d'un esforç per a la formació. Cal atrevir-se a pensar: és el "sapere aude" (atreveix-te a saber) dels... Llegir més

Les condicions per al canvi

Educació en valors i canvi: La primera condició per canviar alguna cosa és creure en la possibilitat del canvi. I si un no vol ser... Llegir més

Podem i volem canviar la realitat: “Un altre món és possible” 

"Déu no té més mans que les nostres"(GEORGES BERNANOS: Le scandale de la vérité)

Educació crítica des de la indignació i l'esperança 

És necessària una Educació Transformadora: Estem davant una ideologia, la del neoliberalisme, que com afirma PIERRE BOURDIEU: "la lògica... Llegir més