Educació i canvi

Les condicions per al canvi

Educació en valors i canvi: La primera condició per canviar alguna cosa és creure en la possibilitat del canvi. I si un no vol ser simplement espectador de la història cal comprometre's per canviar la realitat. Lluitar perquè la utopia d'avui sigui la realitat del demà.

No podem tolerar l'intolerable. Ja en la Revolució francesa, el 25 de Juny de 1793, el sacerdot JACQUES ROUX va llegir davant la Convenció el famós manifest dels enragés. En ell exigia una revolució econòmica i social contra el comerç i la propietat privada quan aquests "consisteixen a fer que el proïsme mori de misèria i inanició"

Com explica JEAN ZIEGLER: "En poc més d'una dècada, el producte mundial brut s'ha duplicat i el volum del comerç mundial s'ha triplicat. Quan al consum d'energia, es duplica, de mitjana, cada quatre anys. Per primera vegada en la història, la humanitat gaudeix de certa abundància de béns. El planeta es troba a punt d'enfonsar-se per les riqueses que acumula.

Els béns disponibles superen milers de vegades les irreductibles necessitats dels éssers humans"

“No podem tolerar l'intolerable”

(.... ) La destrucció de milions d'éssers humans per fam s'efectua amb una espècie de gèlida normalitat, diàriament, i en un planeta que desborda riqueses. La terra podria alimentar amb plena normalitat a 12 milions d'éssers humans, o, en altres paraules, proporcionaria a cada individu una ració diària equivalent a 2.700 calories . (... )

L'equació és senzilla: qui té diners, menja i viu; qui no ho té, es queda invàlid o mor. La fam i la desnutrició crònica són obra de l'ésser humà. Qui mor de gana és víctima d'un assassinat"

JUNG MO SUNG rebla el clau: "Coneixem tot el que pràcticament podem conèixer del funcionament de les economies. Sabem com eliminar la fam. Sabem com crear ocupació. Sabem com es pot redistribuir la renda. Sabem què succeeix amb els econòmicament inútils. Tenim els coneixements i els desitjos. Només manca poder fer-ho" . I voler-ho.

I per voler-ho de debò cal canviar el discurs i les prioritats. Cal treballar les aptituds i les actituds. Cal moure la voluntat i educar en noves capacitats actitudinals. Enfront del discurs imperant, cal fomentar un altre quadre de valors: la solidaritat, justícia, equitat, cooperació, austeritat...

Educar per a la complexitat

Educar en valors en un món globalitzat és complex perquè el món és cada vegada menys senzill.

Educar en la realitat i des de l'experiència

Davant un fenomen complex és important conèixer què passa i perquè passa; és a dir, reconèixer les causes i els causants, buscar les... Llegir més

Educar en la utopia

No volem dir educar en UNA utopia (sinònim d'adoctrinament manipulador o fonamentalista), sinó en LA utopia (sinònim d'horitzó obert,... Llegir més

Educar des de l'esperança

Deia BERTOLD BRECHT que “tenir conviccions és tenir esperança”. Educació en valors crítica i des de l’esperança: Els canvis de la... Llegir més

Educar des de la complicitat dels somnis

Educació transformadora: El nostre somni no tanca els ulls a la realitat. El nostre somni és un somni il•lusionat i realista. La nostra... Llegir més

Educar en i des de la solidaritat

S'ha d'educar en valors solidaris: Sens dubte l'esperança augmenta en la mesura que creix i es practica la solidaritat. L'autèntica... Llegir més

Educar en i des del conflicte

És clau educar en valors perquè un altre món és possible: Fàcilment la visió maquillada de la realitat que ens serveixen els mitjans de... Llegir més

Com educar en valors en aquest món complex i globalitzat?

Hi ha paraules que defineixen una època. Sens dubte que el present i el futur del món es construeix (o es destrueix) sota el signe de la... Llegir més

És molt important per educar en valors formular-se preguntes

Interessa molt saber la història, però, sobretot, el perquè de la història. És important fer-se preguntes. Preguntes per educar en valors.

Atrevir-se a pensar

Creiem molt important la necessitat d'un esforç per a la formació. Cal atrevir-se a pensar: és el "sapere aude" (atreveix-te a saber) dels... Llegir més

Podem i volem canviar la realitat: “Un altre món és possible” 

"Déu no té més mans que les nostres"(GEORGES BERNANOS: Le scandale de la vérité)

Educació crítica des de la indignació i l'esperança 

És necessària una Educació Transformadora: Estem davant una ideologia, la del neoliberalisme, que com afirma PIERRE BOURDIEU: "la lògica... Llegir més