Educació per formar persones

Atrevir-se a pensar

Creiem molt important la necessitat d'un esforç per a la formació. Cal atrevir-se a pensar: és el "sapere aude" (atreveix-te a saber) dels antics i que KANT proposava com a mandat de la Il•lustració. Es tracta de fonamentar les opinions personals i les opcions per passar a l'acció amb coherència, efectivitat i autenticitat, doncs tota acció ha d'estar presidida per la reflexió i l'anàlisi crítica de la realitat que ens envolta. És clau l'educació en valors per a la formació.

Hauríem de passar de la preocupació a l'ocupació. Menys manifestar “el que ens preocupa” i més ocupar-nos de debò, més passar a l'acció per trobar-hi solució. 

Atrevir-se a pensar significa raonar. 

Amb freqüència se'ns ven la visió fatalista que les dades i les desgràcies, com un terratrèmol o un tornado, són impredictibles o inevitables; com si fos producte de l'atzar, pura casualitat (i no el producte d'una causalitat fàcilment identificable). Se'ns repeteix que aquest sistema, encara que injust i no del tot perfecte, és l'únic possible. Que cal acceptar la destinació pel qual uns han tingut la sort de néixer en països rics, i la mala sort d'uns altres per haver nascut pobres.

“La primera cosa que volen els que no volen que res canviï, és convèncer els altres que el canvi és impossible”

La primera cosa que volen els que no volen que res canviï, és convèncer els altres que el canvi és impossible. Que no queda més remei que capitular davant una realitat que es presenta inamovible i inalterable. En fi, que no hi ha res a fer. És el que RALPH NADER qualifica com a “derrotisme realista”, és a dir, suposar que “com és impossible obtenir el que es desitja, no val la pena ni intentar-ho”.

 

Educar per a la complexitat

Educar en valors en un món globalitzat és complex perquè el món és cada vegada menys senzill.

Educar en la realitat i des de l'experiència

Davant un fenomen complex és important conèixer què passa i perquè passa; és a dir, reconèixer les causes i els causants, buscar les... Llegir més

Educar en la utopia

No volem dir educar en UNA utopia (sinònim d'adoctrinament manipulador o fonamentalista), sinó en LA utopia (sinònim d'horitzó obert,... Llegir més

Educar des de l'esperança

Deia BERTOLD BRECHT que “tenir conviccions és tenir esperança”. Educació en valors crítica i des de l’esperança: Els canvis de la... Llegir més

Educar des de la complicitat dels somnis

Educació transformadora: El nostre somni no tanca els ulls a la realitat. El nostre somni és un somni il•lusionat i realista. La nostra... Llegir més

Educar en i des de la solidaritat

S'ha d'educar en valors solidaris: Sens dubte l'esperança augmenta en la mesura que creix i es practica la solidaritat. L'autèntica... Llegir més

Educar en i des del conflicte

És clau educar en valors perquè un altre món és possible: Fàcilment la visió maquillada de la realitat que ens serveixen els mitjans de... Llegir més

Com educar en valors en aquest món complex i globalitzat?

Hi ha paraules que defineixen una època. Sens dubte que el present i el futur del món es construeix (o es destrueix) sota el signe de la... Llegir més

És molt important per educar en valors formular-se preguntes

Interessa molt saber la història, però, sobretot, el perquè de la història. És important fer-se preguntes. Preguntes per educar en valors.

Les condicions per al canvi

Educació en valors i canvi: La primera condició per canviar alguna cosa és creure en la possibilitat del canvi. I si un no vol ser... Llegir més

Podem i volem canviar la realitat: “Un altre món és possible” 

"Déu no té més mans que les nostres"(GEORGES BERNANOS: Le scandale de la vérité)

Educació crítica des de la indignació i l'esperança 

És necessària una Educació Transformadora: Estem davant una ideologia, la del neoliberalisme, que com afirma PIERRE BOURDIEU: "la lògica... Llegir més