Material educatiu d'educació en valors

Materials educatius lúdics per a una educació transformadora

En aquest apartat us volem oferir tota una serie de recursos educatius que us poden ser útils per a la vostra tasca com a docents amb l'objectiu de què els vostres alumnes prenguin consciència de què hi ha un altre món molt més desfavorit que el nostre i que per justícia social cal prendre consciència i canviar totes aquelles actituds i pensaments en pro d'una major igualtat entre pobles.

Trobareu recursos per a totes les etapes d'educació formal i per l'educació no formal, com ara jocs, exposicions mòbils per a ser portades a l'escola, còmics per a la ESO etc etc..

Exposició sobre l'Aigua
A través d'aquesta exposició, Mans Unides vol sensibilitzar l'alumnat de primària, secundària i batxillerat sobre la importància de la disponibilitat i l'accés a l'aigua neta i sana (aigua potable), perquè no la malbaratem inútilment i siguem capaços de cuidar-la i, en certa manera, compartir-la... Llegir més
Exposició Malbaratament Alimentari
A través d'aquesta exposició Mans Unides vol sensibilitzar sobre la importància del malbaratament alimentari i la seva repercussió en el planeta. Cal un canvi de mentalitat i de cor. La desnutrició crònica que pateixen 800 milions de persones té a veure amb un tipus de desenvolupament contaminant i... Llegir més
Exposició drets de la dona
L'exposició "El món en femení" fa, mitjançant 21 plafons mòbils i autosustentables, un repàs a diferents projectes d'Africa, Asia i l'America Llatina de Mans Unides on la dona és la protagonista.
Còmic educatiu sobre la pobresa
“Què està passant?” és un còmic que amb un toc d’humor explica les causes de la pobresa en el món i que vol engrescar-te a lluitar per un món més just.
La pobresa més cruel i per desgràcia, més real. La mà del dibuixant Alfons López, t'explica d'una manera mordaç i crítica el cas d'una aldea de subsistència.
És la pobresa un fet natural, inherent a la biologia humana? O bé és una creació social, sostinguda des de la desigualtat i l'esclavatge d'una part de la humanitat? I si és així, qui decideix qui és ric i qui és pobre...? Descobreix-ho!!
Coneixes quins són els objectius del Mil·lenni? Descobreix-los a través d'aquest cómic de l'Alfons López, conegut il·lustrador català, àcid i crític.
Saps què és l'Ajuda Oficial al Desenvolupament? Descobreix-ho de manera sencilla i divertida aquí. El creador del còmic és l'Alfons Lopez, un conegut il·lustrador català, àcid i crític, que fa una vinyeta diària al diari Público.
Exposició Fam al món
L'exposició "Fam al món". de 12 plafons, és ideal per a escoles doncs fa un repàs d'una manera molt visual i gràfica sobre la fam al món.