Exposició Drets de la Dona

La dona és el motor principal de les societats més desfavorides

L'exposició "El món en femení" fa, mitjançant 21 plafons mòbils i autosustentables, un repàs a diferents projectes d'Africa, Asia i l'America Llatina de Mans Unides on la dona és la protagonista.

La dona és el motor principal de les societats més desfavorides: elles representen el treball, l'esforç, la criança i l'educació dels fills, l'empenta, l'alegria... i, com històricament ha passat, segueix sent la més perjudicada.

Mans Unides vol reconèixer i reivindicar els seus drets i fer un homenatge a les dones, repassant diferents projectes que porta a terme on la dona és la protagonista. Són projectes de salut, d'integració social i d'educació.

Mans Unides i la dona

La dona ha estat, és i serà l'eix central d'atenció per a Mans Unides.

L'experiència ens demostra que invertir en la dona com a generadora d'ingressos familiars, educadora dels seus fills i ciutadana responsable és un valor segur, i els beneficis d'aquesta inversió no només abasten el reduït àmbit familiar, sinó també el de la seva comunitat, i per tant, el del seu país.

A través d'aquesta exposició volem donar visibilitat a aquelles dones que s’esforcen per tirar endavant en un món que sovint els és desfavorable.

Com les altres exposicions mòbils que tenim disponibles a Mans Unides, l'exposició dels Drets de la Dona i està disponible per a escoles, o a qualsevol centre o institució que ho desitgi, de forma totalment gratuïta.

Es tracta d'una exposició de 21 plafons fàcilment movibles i montables per conscienciar d'una manera gràfica i molt visual.

Si vols reservar una exposició, posa't en contacte amb el Xavier a Mans Unides: 93 487 78 78 o per l'email: epd.bcn@mansunides.org

Estem preparant una guia didàctica en català per donar recursos als professors per treballar l'exposició:

Guia de l'exposició El món en femení