Educació en l'utopia

Educar des de la complicitat dels somnis

Educació transformadora: El nostre somni no tanca els ulls a la realitat. El nostre somni és un somni il•lusionat i realista. La nostra esperança és l'únic somni que se somia despert, un somni que no ens deixa aclucar els ulls, un somni que ens manté desvetllats, amb els ulls oberts, disposats a mirar cara a cara la realitat, per conèixer-la i transformar-la, disposats a comprometre'ns, a passar a l'acció, perquè la realitat no es converteixi en aquest món cruel i en aquest malson interminable com és per a molts dels que sofreixen l'impacte de la globalització neoliberal.

Ja fa mes de 2000 anys ARISTÒTIL definia: "L'ESPERANÇA ÉS EL SOMNI DELS HOMES DESPERTS".

El nostre somni, com el dels zapatistes no mira al passat, anticipa el futur.

"En el nostre somni hem vist un altre món:
Un món veritable, un món definitivament més just que el món pel qual ara caminem.
Vam veure que en aquest món no eren necessaris els exèrcits, que existien la pau, la justícia, la llibertat...
I que no se'ns parlava com de coses llunyanes, sinó com qui nomena el pa, l'ocell, l'aire, l'aigua...
Aquest món veritable no era un món del passat.
Era de davant que ens venia; era del següent pas que anàvem a donar.
I així va ser que comencem a caminar per aconseguir que aquest món s'assegués en la nostra taula, il•luminés la nostra casa, creixés en el nostre hort, omplís el cor dels nostres fidels... que la nostra suor guarís la història nostra i que fos per a tots...."
(Citat per PERE CASALDÁLIGA: "Agenda llatinoamericana 2005", pg.11 )

Per això el nostre somni busca la complicitat. És un somni en la línia del ja citat SUBCOMANDANT MARCOS: "Somiem que somiem junts".

És important compartir els somnis. NORA WEIS (Comissionada de les NNUU per a la defensa dels Drets Humans) ens dóna la clau: "Quan somiem sols, només és un somni, però quan somiem junts, el somni es pot convertir en realitat".

Amb una formulació molt semblant una cançó de Via Camperola del Brasil deia: "Somni que se somia solament és un somni solament, però somni que se somia junts pot fer-se realitat".

Sí, tindrem una visió crítica per revisar el passat i denunciar el present. Però, a més, creiem i construirem amb esperança el futur.

"Tindrem una visió crítica per revisar el passat i denunciar el present. Però, a més, creiem i construirem amb esperança el futur"

Afirmem amb Porto Alegre que "mobilitzar els cors és tan important com mobilitzar les idees".

Creiem en la nostra capacitat per construir l'impossible, a saber: un futur humà obert per a tots i compartit entre tots.

Pensem que podem compartir experiències sobre la utilització i el repartiment equitatiu i sostenible dels recursos del planeta.

Confiem en la nostra capacitat per aprendre i treure profit de les lliçons apreses en la lluita quotidiana, en els camps, a les fàbriques, a les escoles i universitats, en les clíniques i els hospitals, en la vida treballada dia a dia...

Creiem que pot fer-se realitat el somni que cada ésser humà tingui dret d'accés a l'aigua potable, als aliments, a les cures de salut, a l'habitatge digne, a l'educació, a la llibertat i a la democràcia.

Estem convençuts que els éssers humans podem recuperar la nostra capacitat per somiar, i per buscar conjuntament les solucions concretes perquè aquests somnis es realitzin aquí i ara (i no d'aquí a 30 o 50 anys )

Confirmem el que ens suggereix AMIN MAALOUF: "Si creiem en alguna cosa, si tenim en el nostre interior energia suficient, passió suficient i ganes de viure, podrem trobar en els recursos que ens ofereix el món actual els mitjans necessaris per fer realitat algun dels nostres somnis."

Per a nosaltres somiar no és dormir. El nostre somni no és viure en l'ensomni, allunyats de la realitat, deixant vagar la ment, passejant sense meta precisa, vivint sense saber a on anar i perdut el contacte amb la vida real. Això queda per a aquests homes –molt nombrosos- que com es lamentava el nostre humorista JAVIER PONCELA: "La majoria dels homes només ronquen els seus somnis".

"Mobilitzar els cors és tan important com mobilitzar les idees"

El nostre somiar NO ÉS EVADIR-SE DE LA REALITAT PRESENT.

Al contrari: els somnis no només són una revelació del passat reprimit i frustrant, com pretenia *FREUD; tenen també un sentit prospectiu, (com va ensenyar C.G. JUNG) d'anticipació subconscient de l'activitat conscient del futur

És més: no només anticipen el futur, no només són el seu anunci; per a GASTON *BACHELAR els somnis són "l'inici de la vida activa". Són com el primer pas, perquè en realitat, com deia el nostre CALDERÓN: "La vida és somni" i el que se somia, més enllà del que s'ha viscut, és veritable i està viu: és el realisme dels somnis.

Quan LUTHER KING deia: "he tingut un somni" ("I *have a *dream") explicitava el seu rebuig al sistema, expressava la seva rebel•lió, la seva negativa i revolta contra un present i un avenir presentats com a inevitables.

Per això el nostre somni no és capitular davant el que se'ns ven com a inevitable i irremeiable.

El nostre somni és projectar-se en una realitat que ens atrevim a pensar que serà diferent. Fins i tot les noves conquestes tecnològiques (en el camp de la telemàtica, de la informàtica, la robòtica, la nanologIa, la bioingenierIa, o la microcirurgía) reforcen aquesta visió i creença que l'impossible pot ser possible, que els somnis poden convertir-se en realitat.

Educar per a la complexitat

Educar en valors en un món globalitzat és complex perquè el món és cada vegada menys senzill.

Educar en la realitat i des de l'experiència

Davant un fenomen complex és important conèixer què passa i perquè passa; és a dir, reconèixer les causes i els causants, buscar les... Llegir més

Educar en la utopia

No volem dir educar en UNA utopia (sinònim d'adoctrinament manipulador o fonamentalista), sinó en LA utopia (sinònim d'horitzó obert,... Llegir més

Educar des de l'esperança

Deia BERTOLD BRECHT que “tenir conviccions és tenir esperança”. Educació en valors crítica i des de l’esperança: Els canvis de la... Llegir més

Educar en i des de la solidaritat

S'ha d'educar en valors solidaris: Sens dubte l'esperança augmenta en la mesura que creix i es practica la solidaritat. L'autèntica... Llegir més

Educar en i des del conflicte

És clau educar en valors perquè un altre món és possible: Fàcilment la visió maquillada de la realitat que ens serveixen els mitjans de... Llegir més

Com educar en valors en aquest món complex i globalitzat?

Hi ha paraules que defineixen una època. Sens dubte que el present i el futur del món es construeix (o es destrueix) sota el signe de la... Llegir més

És molt important per educar en valors formular-se preguntes

Interessa molt saber la història, però, sobretot, el perquè de la història. És important fer-se preguntes. Preguntes per educar en valors.

Atrevir-se a pensar

Creiem molt important la necessitat d'un esforç per a la formació. Cal atrevir-se a pensar: és el "sapere aude" (atreveix-te a saber) dels... Llegir més

Les condicions per al canvi

Educació en valors i canvi: La primera condició per canviar alguna cosa és creure en la possibilitat del canvi. I si un no vol ser... Llegir més

Podem i volem canviar la realitat: “Un altre món és possible” 

"Déu no té més mans que les nostres"(GEORGES BERNANOS: Le scandale de la vérité)

Educació crítica des de la indignació i l'esperança 

És necessària una Educació Transformadora: Estem davant una ideologia, la del neoliberalisme, que com afirma PIERRE BOURDIEU: "la lògica... Llegir més