Educació en la globalització

Com educar en valors en aquest món complex i globalitzat?

Hi ha paraules que defineixen una època. Sens dubte que el present i el futur del món es construeix (o es destrueix) sota el signe de la globalització. Sense cap gènere de dubtes les paraules que millor descriuen la realitat actual són les paraules 'globalització' o 'mundialització'. Llavors ens plantegem el dubte de com educar en valors en aquest món complex i globalitzat?

'Globalització' o 'mundialització" són paraules omnipresents, indispensables en qualsevol discurs sobre el tema que sigui: diners, ecologia, salut, política, moda, terrorisme, informació,..... En tots ells, gairebé sempre es fa referència a l'enfocament 'planetari', a la dimensió 'mundial' dels temes, o al nivell 'global' de la resolució dels mateixos.

El que ocorre amb aquests termes multiusos, que tots utilitzem, però amb significats o enfocaments diferents, és que, al final, ningú sap què volen dir exactament. D'aquí una certa confusió i polèmica amb aquesta terminologia. La globalització es percep de forma aclaparant, però no s'entén. És com una girafa: fàcil de veure, però difícil de definir. Possiblement un banquer o un ecologista, un polític o un militant pacifista, entenen per globalització realitats molt diferents o parlen de mundialització amb objectius o intencions molt diferents.

En el que tots coincidim és que ens referim a un nou marc o model, a una nova dimensió universal que, a cavall de les noves tecnologies, converteixen qualsevol procés en un fet interrelacionat amb la resta del planeta.

“L'important és educar sabent que el futur el construïm des de l'avui, des de les petites opcions de cada dia”

Sembla com si les fronteres del temps o de l'espai haguessin desaparegut. Només cal mirar la televisió, navegar per Internet, trucar per un mòbil o passejar per un gran hipermercat, per tenir aquesta sensació de que tot queda a prop, a l'abast de la mà i en temps real.... La mobilitat, proximitat, immediatesa, l'escurçament de les distàncies en el temps i en l'espai, no són només un fet nou, són alguna cosa revolucionària, que ha canviat la nostra comprensió del món i la presa de consciència del nou marc planetari en el qual ens movem. Algú va definir la globalització com "la presència del món sencer en les nostres vides".

Sens dubte que la globalització significa, entre altres coses, correu electrònic, telèfons mòbils, vacances concertades per Internet, viatges cada vegada més barats amb avió i molts altres factors que poden representar un nou horitzó d'enormes promeses i oportunitats per al desenvolupament, el creixement econòmic, el benestar, el progrés, la producció de riquesa....etc., (sobretot, per alguns).

Perquè per sota d'aquesta capa rutilant està la globalització de la pobresa.

Ja que si per globalització entenem la universalització d'un fenomen, sens dubte que la que està més mundialitzada no és la riquesa, el progrés o el benestar, sinó la pobresa, la fam i la malaltia. (I aquestes últimes sí que són les armes de destrucció massiva, que no requereixen d'inspectors de les NNUU per descobrir-les o verificar-les).

Aquestes són les xifres de l'horror i de la vergonya; les sagnants desigualtats, de cruesa extrema del món actual, la immensa injustícia planetària d'un món en el qual més del 80% de la població viu en països atabalats per un deute extern impossible de liquidar. Un món sotmès al saqueig sistemàtic dels seus recursos, en un model insostenible de desenvolupament que està esgotant el planeta i acabant amb la biodiversitat.

“Cal mundializar la generositat, la justícia, l'equitat, la cooperació, els drets humans”

Per això, davant els reptes de la globalització ecosuicida, asimètrica, amb guanyadors i perdedors, amb inclosos i exclosos, es necessita un altre model de gestió que no sigui el neoliberal que es proposa i imposa només per a benefici de molt pocs.

El fenomen de l'actual model de globalització és enormement ambigu i planteja seriosos interrogants. És progrés o reculada? És solució o problema? És interdependència o dependència? És sotenibilitat o saqueig? És nou "ordre" o caos total? produeix inclusió o exclusió? És unitat o uniformitat?

No tractem de negar o condemnar el procés. Es tracta de gestionar-ho perquè tingui un rostre més humà. No és temps de pessimisme ni de fals optimisme. El que importa és pensar d'una manera nova. El marc ha canviat. El context és radicalment diferent. Cal mundialitzar la generositat, la justícia, l'equitat, la cooperació, els drets humans.

La globalització és un fenomen imparable? El que importa és saber a on va. L'important és educar sabent que el futur el construïm des de l'avui, des de les petites opcions de cada dia. De nosaltres depèn que la globalització sigui inhumana i excloent o humana i humanitzant. De nosaltres depèn gestionar-la en benefici d'uns pocs o en benefici de tots. De nosaltres depèn construir 'un altre món possible', orientat cap a l'ètica de la solidaritat, la cooperació, l'equitat, el desenvolupament humà integral i universal, cap a un model ecosostenible, respectuós amb el medi ambient i atent a la biodiversitat.

Aquest és el repte de la nostra generació: el desafiament i l'esperó per buscar solucions i respostes de futur i amb futur. Caldrà redescobrir el valor de les petites coses. "Perquè, al cap i a la fi, actuar sobre la realitat i canviar-la, encara que només sigui una miqueta, és l'única manera de provar que la realitat és transformable" ( EDUARDO GALEANO ). O sigui, com deia MARE TERESA DE CALCUTA: "Tal vegada no podem fer grans coses, però tots podem fer petites coses amb un gran amor". Des d'aquest gran amor, 'el futur del món és compromís de tots'

Educar per a la complexitat

Educar en valors en un món globalitzat és complex perquè el món és cada vegada menys senzill.

Educar en la realitat i des de l'experiència

Davant un fenomen complex és important conèixer què passa i perquè passa; és a dir, reconèixer les causes i els causants, buscar les... Llegir més

Educar en la utopia

No volem dir educar en UNA utopia (sinònim d'adoctrinament manipulador o fonamentalista), sinó en LA utopia (sinònim d'horitzó obert,... Llegir més

Educar des de l'esperança

Deia BERTOLD BRECHT que “tenir conviccions és tenir esperança”. Educació en valors crítica i des de l’esperança: Els canvis de la... Llegir més

Educar des de la complicitat dels somnis

Educació transformadora: El nostre somni no tanca els ulls a la realitat. El nostre somni és un somni il•lusionat i realista. La nostra... Llegir més

Educar en i des de la solidaritat

S'ha d'educar en valors solidaris: Sens dubte l'esperança augmenta en la mesura que creix i es practica la solidaritat. L'autèntica... Llegir més

Educar en i des del conflicte

És clau educar en valors perquè un altre món és possible: Fàcilment la visió maquillada de la realitat que ens serveixen els mitjans de... Llegir més

És molt important per educar en valors formular-se preguntes

Interessa molt saber la història, però, sobretot, el perquè de la història. És important fer-se preguntes. Preguntes per educar en valors.

Atrevir-se a pensar

Creiem molt important la necessitat d'un esforç per a la formació. Cal atrevir-se a pensar: és el "sapere aude" (atreveix-te a saber) dels... Llegir més

Les condicions per al canvi

Educació en valors i canvi: La primera condició per canviar alguna cosa és creure en la possibilitat del canvi. I si un no vol ser... Llegir més

Podem i volem canviar la realitat: “Un altre món és possible” 

"Déu no té més mans que les nostres"(GEORGES BERNANOS: Le scandale de la vérité)

Educació crítica des de la indignació i l'esperança 

És necessària una Educació Transformadora: Estem davant una ideologia, la del neoliberalisme, que com afirma PIERRE BOURDIEU: "la lògica... Llegir més